ПОЗОВНА ЗАЯВА
про поновлення батьківських прав

До ______________________________
(найменування суду)
Позивач __________________________,
(П. І. Б. особи або найменування органу, які звертаються з позовом)
що проживає за адресою: ____________
(місцезнаходження: ________________)
Номер засобу зв’язку _______________

Відповідач ________________________,
(П. І. Б.)
що проживає за адресою: ____________
Номер засобу зв’язку________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про поновлення батьківських прав

Рішенням _______________________________________________________
(найменування суду)
від "___" ____________ 20__ р. мене  було позбавлено батьківських прав стосовно моєї дитини ___________________________ ___________ року народження, яка на
(П. І. Б.)
момент пред'явлення позову проживає разом з ____________________, за адресою _________________________________________________________.
На даний час зникли обставини, які були підставою для позбавлення мене батьківських прав _____________________________________________
(зазначити, що змінилося)
Це підтверджується ______________________________________________.
Вважаю, що ________________________________________________.
Відповідно до ст. 169 Сімейного кодексу України та ст. ст. 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Поновити мене у батьківських правах стосовно моєї дитини (дітей)
_______________________________________________________.
(П. І. Б.)
2. Викликати у судове засідання свідків _________________________
__________________________________________________________.
(П. І. Б., місце проживання)

Додатки:
1. Копія судового рішення від "___" ____________ 20__ р.
2. Висновок органів опіки та піклування.
3. Документи, що підтверджують відсутність обставин, які були підставою для позбавлення батьківських прав.
4. Копія позовної заяви.
5. Докази сплати державного мита.
6. Докази, що підтверджують  оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу. ____________                                                                                     
Дата                      Підпис     

Довідник: справи про позбавлення батьківських прав

  • Позовна заява про позбавлення батьківських прав
  • Позовна заява про позбавлення батьківських прав 2
  •