ПОЗОВНА ЗАЯВА про виключення з актового запису про народження дитини даних про батька дитини

До Шевченківського районного суду м. Києва
Позивач: Шевченко Валентина Миколаївна, що зареєстрована та мешкає за адресою: 01113 м. Київ, вул. Салютна, 15, кв. 43, д. т. 252-11-33
Відповідач: Шевченко Василь Микитович, що зареєстрований та мешкає: 01113 м. Київ, вул. Салютна, 15, кв. 43, д. т. 252-11-33 Третя особа: Шевченківський районний від­діл реєстрації актів цивільного стану м. Києва

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про виключення з актового запису про народження дитини даних про батька дитини

18 січня 2003 року я та відповідач зареєстрували шлюб у Шевчен­ківському районному відділі реєстрації актів цивільного стану м. Киє­ва. Сімейне життя у нас не склалося. Незважаючи на те, що відповідач Шевченко Василь Микитович зловживав спиртними напоями, часто не приходив додому і з червня 2004 року ми не підтримуємо сімейних відносин та не ведемо спільного господарства, шлюбу ми не розірвали.
15 серпня 2005 року у мене народився син Богдан. Оскільки шлюб між мною та позивачем не розірваний, при реєстрації народження си­на у Шевченківському районному відділі реєстрації актів цивільного стану м. Києва його батьком записали Шевченка Василя Микитовича, актовий запис № 1283 від 30 серпня 2005 року.
Позивач відмовляється звертатися із спільною заявою до Шевчен­ківського районного відділу реєстрації актів цивільного стану м. Киє­ва, відповідно до ч. З ст. 122 СК України, про невизнання його батьком мого сина.
На мою заяву до Шевченківського районного відділу реєстрації ак­тів цивільного стану м. Києва про виключення з актового запису про народження сина даних про його батька надійшла відмова.
Відповідно до ч. 1 ст. 138 СК України жінка, яка народила дитину у шлюбі, має право оспорити батьківство свого чоловіка, пред'явив­ши позов про виключення запису про нього, як батька дитини, з актового запису про народження дитини.
Я стверджую, що Шевченко Василь Микитович не є батьком мого сина, і це можна довести, провівши судово-генетичну експертизу.
На підставі викладеного та ч. 1 ст. 138 СК України, керуючись статтями 3, 15, 118-120, 143 ЦПК України,

ПРОШУ:

Ухвалити рішення про виключення з актового запису № 1283 від 30 серпня 2005 року про народження мого сина Богдана, вчиненого Шевченківським районним відділом реєстрації актів цивільного стану м. Києва, даних про те, що батьком мого сина є Шевченко Василь Микитович.
Призначити по вказаній справі судово-генетичну експертизу, на вирішення якої поставити питання, чи є Шевченко Василь Микитович батьком дитини, народженої 15 серпня 2005 року Шевченко Валенти­ною Миколаївною.

Додатки:

  • Ксерокопія свідоцтва про шлюб.
  • Ксерокопія свідоцтва про народження дитини.
  • Відповідь Шевченківського районного відділу реєстрації актів цивільного стану м. Києва про відмову виключення з актового запису про народження дитини даних про його батька.
  • Квитанція про сплату судового збору.
  • Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпе­чення розгляду справи.

20 січня 2009 р.                                  Підпис                 (Шевченко В. М.)

Довідник: справи про оспорювання батьківства (материнства)