Заява про видачу свідоцтва про право на спадщину

До державної нотаріальної контори Солом'янського району м. Києва,
м. Київ, вул. Се­вастопольська, 14
Онанченка Василя Васи­льовича,
який зареєстрований та мешкає за адресою: 02114 м. Київ, вул. Авіації, 17

ЗАЯВА
про видачу свідоцтво про право на спадщину


12 лютого 2008 р. помер мій батько, Онанченко Василь Андрійо­вич, 11 червня 1929 р. н., уродженець м. Умані Уманського району Черкаської області. Після його смерті відкрилась спадщина, яка складається з жилого будинку, допоміжної господарської будівлі, розташованих за адресою: 02114 м. Київ, вул. Авіації, 17, а також всього майна, що знаходиться у будинку і за життя належало моєму батькові.
З народження та до смерті батька я проживав разом із ним за вка­заною адресою. Окрім мене інших спадкоємців немає. Я не заявляв про відмову від спадщини. Тому, відповідно до п. З ст. 1268 ЦК Украї­ни, я вважаюся таким, що прийняв спадщину.
У даний час мені необхідно одержати свідоцтво про право на спад­щину, щоб переоформити будинок та допоміжну господарську будів­лю на себе.
У зв'язку з викладеним прошу видати мені свідоцтво про право на спадщину.


Додатки:

  1. Копія свідоцтва про смерть гр. Онанченка В. А.
  2. Копія свідоцтва про народження гр. Онанченка Василя Васильо­вича.
  3. Копія паспорта (1, 2 та сторінка, де вказано адресу реєстрації) гр. Онанченка Василя Васильовича.
  4. Виписка із домової книги.
  5. Свідоцтво про право власності на будинок та допоміжні госпо­дарські споруди гр. Онанченка В. А.
  6. Довідка із ЖЕУ.
  7. Довідка про сплату комунальних послуг.
  8. Копія заяви.
  9. Квитанції про сплату державного мита та оплату витрат на інфор­маційно-технічне забезпечення розгляду справи.

17 лютого 2009 р.                           Підпис                                     (Онанченко В. В.)