Заповіт, яким скасовується попередній заповіт

ЗАПОВІТ

Двадцять п'ятого травня дві тисячі дев'ятого року місто Київ 9 год ЗО хв.
Я, Кушніренко Яків Леонідович, 28 червня 1929 року народження, уродженець м. Черкаси, зареєстрований та мешкаю в м. Києві по вул. Котловій, 137, на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження:
належний мені жилий будинок з прилеглими до нього господар­ськими та побутовими будівлями і спорудами, що знаходяться в м. Києві, Московському районі, по вул. Котловій під номером сто тридцять сім, заповідаю моєму сину Кушніренку Ігореві Яковичу.
Раніше посвідчений мій заповіт у Другій київській державній но­таріальній конторі 18 серпня 1999 р. за спадковим реєстром № 218051 цим заповітом скасовую.
Зміст статей 1241, 1307 Цивільного кодексу України мені нотаріу­сом роз'яснено.
За неписьменного Кушніренка Якова Леонідовича за його дору­ченням та в його присутності заповіт, який йому прочитано нотаріу­сом, підписала гр-ка Кір'янова Марія Станіславівна, яка мешкає у м. Прилуки Чернігівської обл. по вул. Ринковій, 142.
Підпис                                                                                             (Кір 'янова М. С.)
ПОСВІДЧЕННЯ НОТАРІУСА
місто Київ Двадцять п'ятого травня дві тисячі дев'ятого року 9 год. 30 хв.
Цей заповіт посвідчено мною, Архиповим Степаном Григорови­чем, державним нотаріусом Другої київської державної нотаріальної контори.
Заповіт підписано гр-кою Кір'яновою Марією Станіславівною за неписьменного Кушніренка Якова Леонідовича на його особисте про­хання у моїй присутності.
Особу заповідача та гр-ки Кір'янової Марії Станіславівни встанов­лено, дієздатність заповідача перевірено.
Зареєстровано у спадковому реєстрі за №... Стягнуто державного мита в сумі (грн.)...
М. П.
Державний нотаріус                                Підпис                              (Архипов С. Г.)