Позовна заява про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів

До ______________ суду 
_________________області
Позивач: Курілова Тетяна Іванівна, _______ року народження, 
яка проживає за адресою: вул._______, буд.__, 
кв. __, м. ______________ ______________ обл., 
поштовий індекс _____
Відповідач: Куріловим Олександр Артемович, ____ року народження, 
який проживає за адресою: вул. __________, буд. __, 
кв. __, м. ______________ ______________ обл., 
поштовий індекс _____
Ціна позову: 1350 гр.

ПОЗОВНА ЗАЯВА 
про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів

18 липня 1992 року я уклала шлюб з Куріловим О.А., який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану _____________ міського управління юстиції ________ області за актовим записом №__, і прожила з ним до 22 червня 2005 року, після чого ми розлучилися. 

Від шлюбу ми маємо сина – Курілова Олексія Олександровича, 18 травня 1998 року народження, який після розірвання шлюбу залишився проживати разом із мною. 

На підставі рішення _____________ міського суду _______ області від 24 вересня 2005 року відповідач зобов’язаний виплачувати аліменти на мою користь на утримання нашого сина у розмірі ¼ частки з усіх видів свого заробітку (доходу), але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. 

Внаслідок зловживання спиртними напоями Курілова О.А. 19 грудня 2009 року звільнили з роботи і з того часу він ніде не працює і матеріальної допомоги на утримання сина мені не надає. 

Внаслідок не виконання відповідачем рішення суду за ним утворилася заборгованість по виплаті мені аліментів в сумі _____ гр., що підтверджується доданим до заяви розрахунком державного виконавця. 

Згідно з ч. 1 ст. 196 Сімейного кодексу України при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення 

За моїми розрахунками за період з 19 грудня 2009 року по 19 травня 2010 року сума неустойки, яку відповідач зобов’язаний сплатити на мою користь складає ____ грн. (_____ грн. /сума заборгованості по сплаті аліментів/ : 100 %) = __ гр. /сума пені за кожний день прострочення/ х 150 днів /кількість днів прострочення/). 

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами. 

На підставі викладеного й у відповідності із ст. 196 СК України, керуючись ч. 1 ст. 88 ЦПК України

прошу:

1. Стягнути з Курілова Олександра Артемовича на мою користь неустойку за прострочення сплати аліментів в сумі ____ грн. 

2. Стягнути з відповідача на мою користь понесені судові витрати.

Додатки:
1. Копія позовної заяви з копіями документів. 
2. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу. 
3. Копія свідоцтва про народження сина. 
4. Копія рішення суду про стягнення аліментів. 
5. Довідка з місця проживання. 
6. Копія розрахунку державного виконавця. 
7. Квитанція про сплату судового збору. 

„____”___________2013 р.

__________ Курілова Т.І.