Зразок позовної заяви про визнання батьківства та стягнення аліментів

До _______________ районного суду

Позивач _______________________________
(п. і. б., місце проживання, індекс, засоби зв’язку)

Відповідач _____________________________
(п. і. б., місце проживання, індекс, засоби зв’язку)

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 
ПРО ВИЗНАННЯ БАТЬКІВСТВА ТА СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

З відповідачем __________ (прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження) я ________(прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження позивача) проживала однією сім'єю без державної реєстрації шлюбу з _____(місяць, рік) до _____(число, місяць, рік). Я народила сина (дочку) __________________________________________________________________
(вказати прізвище, ім'я, по батькові дитини, число, місяць та рік її народження).
Відповідач є його (її) батьком, однак він відмовився подати в органи реєстрації актів цивільного стану заяву про реєстрацію батьківства. Відповідно, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень був проведений в порядку, передбаченому ст. 135 Сімейного кодексу України.
Факт батьківства відповідача підтверджується наступними доказами:
______________________________________________________________________
(навести докази, що свідчать про спільне проживання і ведення спільного господарства з відповідачем до народження дитини чи спільне виховання або утримання дитини та інші докази, що підтверджують походження дитини від відповідача).
Відповідач не надає мені матеріальної допомоги на утримання дитини, хоча зобов’язаний це робити згідно ст. 180 Сімейного кодексу України. На даний час _________________________________________________________________
(зазначити про обставини, які у відповідності із ст. 182 Сімейного кодексу України мають враховуватися судом при визначенні розміру аліментів)
Про відповідача повідомляю наступні дані:__________________________________
(дата і місце народження, місце проживання, місце роботи)
Інші особи, щодо яких відповідач має аліментні зобов’язання - відсутні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 128, 135, 180, 181 - 183, 191 Сімейного кодексу України, -

ПРОШУ:

1. Визнати, що ______________(П.І.П. відповідача, дата, місце народження, постійне місце проживання та роботи, якщо це відомо) є батьком _____________(П.І.П. дитини, число, місяць та рік народження).
2. Стягувати щомісячно з __________ (П.І.П. відповідача, дата, місце народження, постійне місце проживання та роботи, якщо це відомо) на мою користь на утримання сина (доньки) ______ року народження аліменти в розмірі ¼ частин усіх видів його заробітку, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня подачі позовної заяви до суду і до досягнення дитиною 18 років.
3. Викликати свідків: _______________________________(П.І.П. та місце проживання)

Додатки:
 1. Копія паспорта, ідентифікаційного коду позивача.
2. Копія свідоцтва про народження дитини.
3. Письмові докази, що підтверджують позовні вимоги про визнання батьківства.
4. Довідка з сільської (селищної) ради про склад сім’ї.
5. Довідка про доходи позивача.
6. Копія позовної заяви та копії доданих до неї документів для відповідача.
7. Квитанція про сплату судового збору (щодо вимоги про визнання батьківства).

_______ дата _________ підпис

Адвокат Львів © All Rights Reserved
2009-2017