ПОЗОВНА ЗАЯВА
про збільшення розміру аліментів на дитину

 

 

Позивач:

Відповідач:


Солом’янський районний суд м. Києва
03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1

Іванова Іванна Іванівна
Адреса:
Телефон

Петров Петро Петрович
Адреса:
Телефон

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ

12 лютого 2001 року Петров Петро Петрович та Іванова Іванна Іванівна зареєстрували шлюб, про що в книзі реєстрації шлюбів зроблено актовий запис № 92, це підтверджується на підставі свідоцтва про шлюб, серії І-БК № 169737, виданого Відділом реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління юстиції у м. Києві 12.02.2001.

29 червня 2001 року у позивача та відповідача народилася донька Петрова Марія Петрівна, що підтверджується свідоцтвом про народження, виданим Відділом реєстрації актів цивільного стану Святошинського районного управління юстиції у м. Києві 07.07.2001, про що в книзі реєстрації народжень зроблено актовий запис № 1814.

Шлюб між позивачем та відповідачем розірвано 24 червня 2005 року. Даний факт підтверджується Свідоцтвом про розірвання шлюбу серії 1-БК № 106054, виданого ВРАЦС Солом'янського районного управління юстиції у м. Києві.
Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва від 28 липня 2005 року з відповідача було стягнуто аліменти з відповідача на користь позивача аліменти на утримання неповнолітньої доньки, щомісячно в розмірі 400,00 грн., і до досягнення дитиною повноліття.

На даний час неповнолітня донька сторін Петрова М.П., потребує значно більшого догляду та матеріальних коштів, у зв’язку з чим збільшуються потреби в навчанні, розвитку та іншому.

З урахуванням викладеного, позивач вважає за доцільне збільшити розмір стягуваних з відповідача аліментів на утримання неповнолітньої доньки до 1500,00 грн., але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, оскільки на даний час позивач не може повністю забезпечити та задовольнити потреби неповнолітньої Петрової М.П. 29 червня 2001 р.н., одягом, продуктами харчуванням, засобами гігієни, не має змоги оплатити у разі потреби його лікування, відвідування необхідних гуртків тощо.

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Відповідно до вимог ст. 182 Сімейного кодексу України при визначенні розміру аліментів суд враховує стан здоров'я та матеріальне становище дитини, стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина, а також інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідно до ч.1 ст. 192 СК України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.п.3 п.17 Постанови Пленуму Верховного Суду України №3 від 15.05.2006 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров'я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Якщо суд встановить, що матеріальне становище платника аліментів, дозволяє йому утримувати дитину, він може збільшити розмір аліментів (частку заробітку (доходу), яка буде стягуватися як аліменти на дитину), що підлягає стягненню з платника аліментів. Свідченням матеріального становища платника аліментів, є величина витрат на утримання особою себе та членів своєї сім'ї. Під зміною сімейного стану розуміється з'явлення у сім'ї платника або одержувача аліментів осіб, яким вони за законом зобов'язані надавати утримування і які фактично знаходяться на їх утриманні. Таким чином, особа, яка одержує аліменти - одержувач аліментів, може звернутися до суду з позовом про збільшення розміру аліментів на дитину, якщо погіршилося його матеріальне становище, сімейний стан чи стан його здоров'я або ж покращилося матеріальне становище, сімейний стан чи стан здоров'я платника аліментів.

У відповідності до вимог ст.182 ч.2 СК України розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

На підставі ст.ст. 80, 84, 181-182, 192 Сімейного Кодексу України та керуючись ст.ст. 10, 27-30, 60, 212-215, 218 ЦПК України

ПРОШУ:

1. Збільшити розмір аліментів, який було встановлено рішенням Солом'янського районного суду м. Києва Петрова Петра Петровича на користь Іванової Іванни, на утримання неповнолітньої доньки Петрової Марії Петрівни 29 червня 2001 р.н., з 300,00 грн. щомісяця до 1500,00 грн. щомісяця, але не менше 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, і до досягнення нею повноліття.

Додатки:
1) Копія свідоцтва про народження дитини.
2) Копія свідоцтва про шлюб Петрова П.П. та Іванової І.І
3) Копія рішення про розірвання шлюбу.
4) Копія рішення про стягнення аліментів.
5) Копія паспорту та ідентифікаційного коду Позивача.
6) Копія паспорту та ідентифікаційного коду Відповідача.
7) Копія довідки про доходи позивача.
8) Копія позовної заяви для Відповідача.

Дата Підпис


Адвокат Львів © All Rights Reserved 2009-2017