Зразки господарських процесуальних документів

Захист прав суб'єктів господарювання
 • Присудження до виконання обов'язку в натурі. Позов про зобов'язання банку перерахувати кошти на інший поточний рахунок
 • Позов про визнання недійсним рішення місцевої ради
 • Заперечення на апеляційну скаргу у справі за позовом про визнання недійсним протоколу
 • Відзив на позов про визнання договору недійсним
 • Клопотання про визнання недійсним договору, пов'язаного з предметом спору
 • Позов про визнання протиправними і скасування рішень органу податкової служби
 • Відшкодування збитків. Відзив на позов про відшкодування збитків, завданих порушенням договірного зобов'язання
 • Господарські товариства
 • Заперечення на позов про розірвання установчого договору
 • Апеляційна скарга на рішення за позовом про визнання недійсним виходу учасника з товариства
 • Договір про надання послуг щодо продажу корпоративних прав
 • Громадянин як суб'єкт господарювання
 • Апеляційна скарга на постанову суду про визнання фізичної особи-підприємця банкрутом
 • Майно суб'єктів господарювання
 • Мирова угода у справі по спору щодо часток у праві спільної часткової власності
 • Ухвала господарського суду про затвердження мирової угоди у справі по спору щодо часток у праві спільної часткової власності
 • Позовна заява про визнання права власності на об'єкт самочинного будівництва
 • Касаційна скарга на рішення про задоволення позову про знесення об'єкту самовільного
  будівництва
 • Позов про визнання права власності на об'єкт незавершеного будівнитцва
 • Апеляційна скарга на рішення у справі про стягнення суми за векселем<
 • Договір купівлі-продажу корпоративних прав
 • Касаційна скарга на постанову у справі за регресною вимогою про відшкодування шкоди
 • Позов про повернення коштів, отриманих без достатньої правової підстави
 • Ліцензійний договір про використання знаку для товарів і послуг
 • Договір про передання виключних майнових прав на знак для товарів і послуг
 • Договір про відступлення права вимоги
 • Договір переведення боргу
 • Господарські договори. Укладання, зміна і розірвання договору
 • Відзив на позовну заяву про розірвання договору у зв'язку із порушенням його умов і Зустрічний позов про зміну строку виконання зобов'язань за договором
 • Позовна заява про розірвання договору у зв'язку із істотною зміною обставин
 • Заява на стадії виконання судового рішення про розстрочення боргу
 • Протокол про наміри
 • Виконання і забезпечення господарських зобов'язань. Припинення зобов'язань
 • Відзив на апеляційну скаргу у справі про банкрутство щодо вартісного виразу виконання договірного зобов'язання
 • Відзив на касаційну скаргу у справі за позовом про визнання недійсним договору іпотеки
 • Позовна заява про визнання недійсним договору іпотеки
 • Договір іпотеки
 • Договір застави майнових прав на отримання грошових коштів по депозитному договору
 • Договір застави транспортного засобу
  Договір застави облігацій
  Договір поруки
 • Апеляційна скарга у справі за позовом про стягнення грошових сум за поставлений товар
 • Відзив на касаційну скаргу у справі щодо припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог
 • Акт зарахування зустрічних однорідних вимог
 • Відзив на апеляційну скаргу у справі, що стосується застосування позовної давності
 • Заява щодо застосування строків позовної давності
 • Визнання суб'єкта підприємництва банкрутом

 • Заява боржника про порушення справи про власне банкрутство
 • Заява про порушення справи про банкрутство
 • Заява з грошовими вимогами до боржника
 • Обгрунтування вимог конкурсного кредитора у справі про банкрутство
 • Заява щодо наслідків розгляду боржником заявлених грошових вимог кредиторів
 • Клопотання щодо кандидатури арбітражного керуючого
 • Звіт ліквідатора
 • Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
 • Позовна заява про стягнення пені у зв'язку з порушенням договірного зобов'язання
 • Позовна заява про стягнення заборгованості, 3 % річних та інфляційних збитків
 • Клопотання щодо стягнення з відповідача витрат на послуги адвоката
 • Позовна заява про визнання протиправними та скасування рішень податкового органу
 • Заперечення проти адміністративного позову про стягнення податкового боргу
 • Заперечення на апеляційну скаргу у справі про застосування адміністративно-господарських санкцій в сфері РРО
 • Заперечення на касаційну скаргу у справі щодо стягнення пені за порушення строків повернення валютної виручки
 • Позовна заява про визнання протиправним та скасування рішення Державної інспекції з конролю за цінами
 • Поставка. Купівля-продаж
 • Позовна заява про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу
 • Позовна заява про стягнення вартості оплаченого товару за правовідносинами поставки
 • Нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу нерухомості
 • Договір купівлі-продажу акцій
 • Договір відступлення права вимоги
 • Договір поставки
 • Зовнішньо-економічний договір купівлі-продажу товару, укладений за правилами ІНКОТЕРМС 2000
 • Клопотання про призначення експертиз у справі про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу
 • Оренда майна
  Позов про застосування наслідків нікчемного правочину щодо орендних правовідносин
  Позов про визнання недійсним додатку до договору оренди
  Позов про стягнення заборгованості та штрафних санкцій за орендними правовідносинами
  Позов про стягнення вартості поліпшень орендованого майна
  Договір оренди обладання
  Договір оренди складських приміщень
  Зберігання у товарному складі
  Позов у справі щодо правовідносин за договором зберігання автомобіля
  Договір зберігання товару на складі
  Спільна діяльність
  Апеляційна скарга на рішення суду у справі за договором про спільну діяльність
  Договір про спільну діяльність
  Послуги. Доручення. Комісія. Агентський договір
  Позовна заява про стягнення вартості наданих послуг
  Розрахунок ціни позову щодо стягнення вартості наданих послуг
  Відзив на позов про стягнення заборгованості за договором доручення
  Зустрічний позов про розірвання договору доручення
  Претензія щодо відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням інформаційно-
  телекомунікаційних послуг
  Договір про надання юридичних послуг
  Договір про надання бухгалтерських послуг
  Агентський договір
  Договір доручення
  Договір комісії
  Змішаний договір щодо надання рекламних і агентських послуг
  Договір про спонсорство
  Договір про надання маркетингових послуг
  Договір про надання послуг зоблаштування та обслуговування комп'ютеризованих робочих місць
  Правове регулювання перевезення вантажів
  Позовна заява, пов'язана із стягненням збитків, завданих неналежним виконанням
  обов'язків перевізником-експедитором
  Позовна заява про стягнення надлишково сплачених коштів за Договором транспортного
  експедируваннята заява про забезпечення позову
  Договір перевезення вантажу
  Договір на організацію перевезень вантажів автомобільним транспортом
  Капітальне будівництво
  Позовна заява про стягнення заборгованості за договором підряду
  Позов про стягнення заборгованості за договором підряду
  Відзив на позов за змішаним договором, що містить елементи підряду і поставки
  Договір підряду
  Договір про інвестування у будівництво
  Договір доручення на виконання функцій замовника будівництва
  Безвідклична довіреність на виконання функцій замовника будівництва
  договір на виконання Робіт по організації Каналу зв'язку
  Депозитні операції банків
  Позовна заява про дострокове повернення банківського вкладу
  Розрахункові операції банків
  Позов про розірвання договору на розрахунково-касове обслуговування
  Позовна заява про зобов'язання банку перерахувати кошти за відповідним призначенням платежу
  Кредитні операції банків. Позика.
  Позовна заява про стягнення коштів за кредитним договором
  Апеляційна скарга у справі за позовом про стягнення боргу за договором позики, який фактично не був укладений
  Ухвала суду про призначення експертизи у справі за договором позики
  Договір позики (поворотної фінансової допомоги)
  Страхування
  Позовна заява щодо стягнення суми виплати із страхової компанії.