Заперечення на апеляційну скаргу у справі за позовом про визнання недійсним протоколу

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА
Представника відповідачів Іванова Ю.В., Іванової Л.А. Олефіренка Сергія Григоровича, що проживає: м. Київ, вул.Маяковського, 21-А, кв. 41
№ справи 22-11111/04


ЗАПЕРЕЧЕННЯ на апеляційну скаргу


Позивачкою Петренко С.Ю. була подана апеляційна скарга на рішення Святошинського районного суду м.Києва про відмову в задоволенні позову про визнання недійсним протоколу зборів учасників ТОВ «Товариство». Вважаємо доводи апеляційної скарги необгрунтованими та надуманими, такими, що суперечать вимогам матеріального і процесуального права і просимо Апеляційний суд м.Києва відхилити апеляційну скаргу, а рішення суду першої інстанції залишити без змін.
Посилання в апеляційній скарзі на порушення судом першої інстанції процесуального закону не відповідає ні обставинам справи, ні самому процесуальному закону. Так один із основних аргументів апеляційної скарги стосується невідповідності висновків суду обставинам справи, що також не може бути прийнятий до уваги.
Обґрунтування правової позиції заявниці в позовній заяві та її представників в судовому засіданні суду першої інстанції зводились до двох основних підстав:

Відсутність факту передачі товариству оригіналу нотаріально посвідченої заяви Петренко С.Ю. про вихід зі складу учасників ТОВ.

Підробка підпису Петренко С.Ю. на протоколі №7 від 11 лютого 2004 року зборів учасників ТОВ, яким було оформлене рішення вищого органу товариства про вихід із нього учасника Петренко С.Ю. із зазначенням про те, що позивачка Петренко С.Ю. не підписувала вказаний протокол.

Факт передачі оригіналу заяви Петренко С.Ю. знайшов повне підтвердження в судовому засіданні шляхом допиту свідків та нотаріуса.
Посилання позивача та її представників про те, що підписання Петренко С.Ю. протоколу № 7 не підтверджується жодним доказом не відповідає матеріалам справи, оскільки цей факт підтверджується висновком спеціаліста КНДІСЕ, постановою Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві про відмову в порушенні кримінальної справи та матеріалами експертного дослідження відомчої експертизи, самим протоколом №7 від 11 лютого 2004 року, відповіддю реєстраційного відділу Святошинської районної державної адміністрації про повну відповідність закону дій щодо внесення змін до установчих документів, пов'язаних з виходом зі складу ТОВ учасника Петренко С.Ю., іншими матеріалами справи.
Доводи позивачки щодо знаходження 11 лютого 2004 року (в день проведення зборів і підписання оскаржуваного протоколу) у відрядженні у місті Севастополі та надані на підтвердження цього факту докази суд обгрунтовано оцінив критично, оскільки відповідні докази були надані суду лише через рік після пред'явлення позову. До того ж, посвідчення про відрядження надане на підтвердження цієї обставини, підписане директором ТОВ «Ворлд сінема» Петренко Світланою Юріївною та директором ТОВ «XXX» Петренко Іриною Юріївною, рідною сестрою позивачки, що підтвердила в судовому засіданні сама позивачка.
Крім вищевикладеного, правова позиція позивачки може бути спростована і іншими доводами. Як зазначено в ст.4 ЦПК, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи і інтереси фізичних осіб у спосіб, визначений законами України. Статті 16, 98 Цивільного кодексу України передбачають можливість визнання недійсними рішень органів юридичних осіб, але не протоколів, якими тільки оформляються відповідні акти. Отже ні ЦК України, ні Закон України «Про господарські товариства», ні інші акти чинного законодавства не передбачають такого способу захисту порушеного права, як визнання недійсним протоколу. Таким чином, вимога позовної заяви про визнання недійсним протоколу зборів учасників не відповідає ст.4 ЦПК, а отже лише на цих формальних підставах, безвідносно до аргументів, викладених в запереченнях, апеляційна скарга має бути відхилена.
Як зазначено в ст.308 ЦПК, апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 27, 31, 298, 308 ЦПК,

Прошу:


Відхилити апеляційну скаргу Петренко С.Ю., а рішення Святошинського районного суду м. Києва від 14 березня 2006 року залишити без змін
30.05.2006 року
Представник відповідачів
_____________________________ С.Г. Оліференко

З 2007 року вирішення майже всіх спорів в сфері корпоративних відносини, в незалежності від суб'єктного складу учасників цих спірних відносин, є виключною компетенцією господарських судів. Характерною ознакою цієї справи є найбільш поширені останнім часом, так звані, корпоративні спори і війни, а також неправильно обраний позивачем спосіб захисту порушеного права. Замість передбаченого абзацем третім частини другої ст.20 ГК України (ст.16 ЦК України) способу щодо визнання незаконним/недійсним саме акта, тобто рішення відповідного суб'єкта, позивачем були заявлені вимоги про визнання недійсним протоколу, який є лише формою рішення (акту) і який сам по собі не може бути предметом оскарження. Відзначаючи суттєво формальний підхід українських судів до процедур формулювання позовних вимог, необхідно застерігти потенційних позивачів від подібного конструювання своїх правових позицій, що може призвести до відмови в позові навіть за наявності всіх підстав для його задоволення.