Клопотання про визнання недійсним договору, пов'язаного з предметом спору

До: Господарського суду міста Києва
Позивач: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44Б
Товариство з обмеженою відповідальністю «Роги і Копита»
03148, м. Київ, просп.-т Л. Курбаса, буд. 111-Б, кв. 198 Код ЄДРПОУ11111111
Відповідач-1: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Технолоджі анлімітед»
86300, Донецька область, м. Кіровське, вул. Асфальтова, буд. 1227 Код ЄДРПОУ 22222222
Відповідач-2: Товариство з обмеженою
відповідальністю «ЮБіСіДі» 01033, м. Київ, вул. Котельникова, 77, кв. 22
Код ЄДРПОУ 33333333 Суддя:Івчук А. М.
Справа: 615/236

КЛОПОТАННЯ
щодо визнання судом при прийнятті рішення недійсним повністю пов'язаного з предметом спору договору про відступлення права вимоги від 16.03.2011 р. укладений між ТОВ «РОГИ І Копита», ТОВ «Технолоджі анлімітед» та ПП «Торгівельна Фірма «Спеццетадель» як такого, що суперечить законодавству


У провадженні Господарського суду міста Києва, суддя Івчук А. М., знаходиться справа №615/236 (далі — «Справа») за позовом ТОВ «Роги і Копита» (далі — «Позивач») до ТОВ «Технолоджі анлімітед» (далі — «Відповідач-1) та ТОВ «ЮБіСіДі» (далі — «Відповідач-2») щодо стягнення заборгованості.
У судовому засіданні по Справі 08.06.2011 р., представником Відповідача-1 було здійснено заяву, що НАЧЕБТО 16.03.2011 р. між Позивачем, Відповідачем-1 та ПП «Торгівельна Фірма «Спеццетадель» було укладено договір про відступлення права вимоги та надано завірену копію до матеріалів Справи. Згідно даного договору, Позивач передає, а ПП «Торгівельна Фірма «Спеццетадель» приймає на себе право вимоги у розмірі 140 000 грн., що належить Позивачу, і стає кредитором за договором №02/10 від 11.02.2010 р., що був укладений між Позивачем та Відповідачем-1. З цієї причини, Відповідач-1 просить Суд відмовити Позивачу у задоволенні позовних вимог у повному розмірі посилаючись на те, що у Позивача відсутнє право вимоги до Відповідача-1 за договором купівлі-продажу спецтехніки №02/10 від 11.02.2010 р., який був укладений між Позивачем та Відповідачем-1.
Представником Позивача акцентується увага шановного Суду на наступні положення чинного законодавства:
Згідно пункту 1 статті 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити Цивільному кодексу України, іншим актам цивільного законодавства.
Відповідно до частини 1 статті 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент його вчинення стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 1 — 3, 5, 6 статті 203 цього Кодексу.
Як вбачається з тексту договору відступлення права вимоги від 16.03.2011 р., даний договір зі сторони Позивача був підписаний НАЧЕБТО директором Манущенком Ю. Б.
Суду слід взяти до уваги, що навіть поверхневий огляд НАЧЕБТО підпису Марущенка Ю. Б. є підробленим.
Зазначимо, що з 27.12.2010р. і понині директором Позивача є Кридовенко НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА. Даного роду твердження щодо особи керівника Позивача з 27.12.2010р. підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №7939609 від 27.12.2010 р., а також довідкою з ЄДРПОУ АА №371762 від 12.04.2011 р. (посвідчені копії додаються).
Таким чином, договір про відступлення права вимоги від 16.03.2011 р. був підписаний зі сторони Позивача неповноважною особою, а тому у розумінні ст.ст. 203, 215 такий правочин має бути визнаний недійсним.
Загальноприйнято у судовій практиці розуміти під предметом позову матеріально- правові вимоги позивача до відповідача відносно якої суд повинен ухвалити рішення. Так, предметом спору по Справі є вимога Позивача до Відповідача-1 та Відповідача-2 щодо стягнення заборгованості, що виникла внаслідок продажу товару Позивачем Відповідачу-1, за який останній не здійснив належного розрахунку, тобто не виконав належним чином зобов'язання за договором.
Зазначимо, що підписаний договір НАЧЕБТО між Позивачем, Відповідачем-1 та ПП «Торгівельна Фірма «Спецдеталь» щодо відступлення права вимоги від 16.03.2011 р. прямо відноситься до предмету спору по Справі. Пояснюється це тим, що у разі визнання дійсним згаданого договору відступлення права вимоги від 16.03.2011 р., Позивач втрачає законне право на звернення до суду за захистом порушених прав з боку Відповідача-1. Тому, Позивач клопоче перед Судом щодо визнання договору відступлення права вимоги від 16.03.2011 р. недійсним. Правовою підставою, яка надає таке право Суду є положення п. 1 абз. 1 ст. 83 ГПК України: Господарський суд, приймаючи рішення, має право визнати недійсним повністю чи у певній частині пов'язаний з предметом спору договір, який суперечить законодавству.
На підставі вищевикладеного, ст. ст. 203, 215 Цивільного кодексу України, керуючись ст. ст. 27, 83 ГПК України.


ПРОШУ:

Визнати недійсним повністю договір про відступлення права вимоги укладений
16.03.2011 р. між ТОВ «Роги і Копита», ТОВ «Технолоджі анлімітед» та ПП «Торгівельна Фірма «Спеццетадель».


Документи, що додаються:
Завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців №7939609 від 27.12.2010 р.;
Завірена копія довідки з ЄДРПОУ АА №371762 від 12.04.2011 р.
З повагою
Представник
ТОВ «Роги і Копита»
(за довіреністю у матеріалах справи)
08.06.2011 р. П. П. Петров

 


LiveZilla Live Help