Позовна заява про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу

Господарський Суд м. Києва
Позивач: Відкрите акіонерне товариство
«Керченський рибокомбінат»,
адреса: 98307, АР Крим, м. Керч, вул. Целімберна, 8,
Код ЄДРПОУ 19185321.
Відповідач: Приватне підприємство «Фіш­ка»,
адреса: 04208, м. Київ, вул. В. Порика, 13-В
код ЄДРПОУ 32383586
Ціна позову — 74 672 гривні.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення заборгованості за передану продукцію

24 травня 2005 року між Позивачем і Відповідачем був укладений Договір №33 (додається), згідно якого Позивач (Продавець) зобов'язувався передати у власність рибопродукцію, консерви в узгодженому асортименті (далі — продукція), а Відповідач (Покупець) — прийняти продукцію і своєчасно її оплатити.
Для отримання продукції та узгодження її асортименту та ціни, Відповідач надіслав Позивачу відповідну заявку (копія додається).
Позивач на виконання Договору та згідно з отриманою заявкою передав Відповідачу на підставі накладної №84 від 24.05.05р. (додається) 67 200 банок рибних консервів на загальну суму 84 672 гривні.
Відповідно до п. 5.1. Договору оплата за передану Продукцію повинна бути здійснена в день поставки продукції на склад Покупця (Відповідача), тобто 24 травня 2005 року. Відповідач оплатив продукцію лише частково, у сумі 10 000,00 грн. (відповідні банківські виписки будуть надані в судовому засіданні.)
Таким чином, станом на 02.06.2005 р. заборгованість за поставлену Продукцію складає 74 672 гривні.
У відповідності до ст.193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Як зазначено в ст.625 Цивільного кодексу України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов 'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу...
Таким чином, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сума невиконаного грошового зобов'язання у розмірі 74 672 гривні.
Обставинами, на яких ґрунтуються позовні вимоги, є викладені в даній позовній заяві факти, в тому числі факт відсутності повної оплати Відповідачем суми за передану продукцію.
Доказами, що підтверджують викладені обставини є договір № 33 від 24.05.2005 року, накладна №84 від 24.05.2005 року, довіреність відповідача на отримання ТМЦ від 14.05.2005 року та інші документи, що додаються до цієї позовної заяви.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 20, 193 Господарського Кодексу України; ст.ст. 16, 525, 526, 625 Цивільного Кодексу України, ст. 1, 2, 44, 48, 64, 82 ГПК,-

ПРОСИМО:

  1. Порушити провадження за даною справою.

  2. Стягнути з Відповідача — ПП «Фішка» на користь ВАТ «Керченський рибокомбінат» суму заборгованості у розмірі 74 672 гривні.

  3. Стягнути з Відповідача суму судових витрат, зокрема суму державного мита у розмірі 747 грн, суму витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118 гривень, суму витрат на оплату послуг адвоката у розмірі 18 000 гривень.

ДОДАНІ ДОКУМЕНТИ:
Докази відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих документів.
Платіжне доручення про сплату державного мита у сумі 747 грн.
Платіжне доручення на сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Засвідчена копія договору №33 від 24.05.2005р.
Засвідчена копія накладної №84 від 24.05.2005р.
Засвідчена копія довіреності на отримання ТМЦ ЯИБ № 909491 від 24.05.05р.
Довіреність від 2.06.2005 року

2.06.2005 року

Адвокат, що діє на підставі довіреності ВАТ «Керченський рибокомбінат» від 2.06.2005р.