Нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу нерухомості

Договір купівлі-продажу квартири


Місто Київ                                                  чотирнадцятого червня дві тисячі сьомого року
Ми, що нижче підписалися: ПРОДАВЕЦЬ: гр.Бевзенко Лариса Анатоліївна, ідентифікаційний номер, мешкаю за адресою: м.Київ, вул.______________ — з однієї сторони та ПОКУПЕЦЬ: Іллічевський Олексій Анатолійович, ідентифікаційний номер_____ , мешкаю за адресою: м. Київ,          — з іншої сторони (надалі за цим договором — Сторони), діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами, щодо недійсності правочину), уклали цей договір про таке:
ПРОДАВЕЦЬ зобов'язуються передати у власність, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти квартиру номер 200 (двісті), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Карбишева, будинок 190 (сто дев'яносто), надалі за цим договором — Квартира).
Квартира, що відчужується складається з 1 (однієї) кімнати, жилою площею — 13 (тринадцять) кв. м., загальною площею — 26,50 (двадцять шість цілих і п'ять десятих) кв. м.
Відчужувана Квартира належать ПРОДАВЦЮ на підставі Договору купівлі-продажу квартири від____, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу_____ за реєстровим №  та зареєстрований в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна на праві приватної власності під реєстровим номером____ .
Сторони домовились, що продаж цієї Квартири вчиняється за суму — 354 426 (триста п'ятдесят чотири тисячі чотириста двадцять шість) гривень 66 копійок, що є еквівалентом 67 500 (шістдесят сім тисяч п'ятсот) доларів США по курсу НБУ на день підписання цього Договору.
Розрахунки між ПРОДАВЦЕМ і ПОКУПЦЕМ за цим Договором здійснюється Сторонами під час підписання цього Договору.
Відповідно до відомостей, викладених у довідці-характеристиці, виданій Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 11 червня 2007 року, вартість відчужуваної Квартири становить 27626 (двадцять сім тисяч шістсот двадцять шість) гривень 31 коп.
Право власності на Квартиру переходить до ПОКУПЦЯ з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору.
ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується звільнити Квартиру та передати ПОКУПЦЮ ключі від Квартири до 01 липня 2007 року.
Відчужувана квартира оглянута ПОКУПЦЕМ до моменту укладання цього Договору Прихованих недоліків чи інших дефектів, про які не був би проінформований ПОКУПЕЦЬ квартира не має.
Я, БЕВЗЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА, заявляю, що право користування на вказану вище квартиру у дітей відсутнє. Мені, БЕВЗЕНКО ЛАРИСІ АНАТОЛІЇВНІ, відомі правові наслідки за надання неправдивої інформації.
Мені, ІЛЛІЧЕВСЬКОМУ ОЛЕКСІЮ АНАТОЛІЙОВИЧУ, викладений вище факт відомий.
ПРОДАВЕЦЬ стверджує, що на момент укладання Договору вказана вище Квартира не перебуває під арештом чи забороною, щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, під податковою заставою не перебуває, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування нею іншими особами чи договорів, що підтверджують місцезнаходження юридичної особи, треті особи не мають прав на квартиру внаслідок відчуження квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, у тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором.
Під забороною відчуження (арештом) згідно з довідкою, виданою з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від квартира не перебуває.
Сторони стверджують, що даний Договір не є фіктивним або удаваним правочином і відповідає дійсним намірам Сторін створити для себе юридичні наслідки. Якщо будь-які умови цього Договору стануть в майбутньому такими, що не відповідають вимогам законодавства за будь-яких обставин, то це не впливає на чинність та силу інших умов даного Договору.
Сторони домовились, що під передачею Квартири за цим Договором слід вважати символічну передачу речі, обов'язок ПРОДАВЦЯ передати Квартиру ПОКУПЦЮ вважається виконаним у момент передачі ПОКУПЦЕВІ технічного паспорту та ключів від Квартири.
До моменту фактичної передачі Квартири ПОКУПЦЮ ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження її фактичного стану, обладнання.
Ризик випадкового знищення або пошкодження Квартири переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передачі йому Квартири.
Всі спори, що стосуватимуться даного Договору підлягають вирішенню у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
Витрати пов'язані з укладанням цього Договору та його нотаріальним посвідченням несе ПРОДАВЕЦЬ.
Даний Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації згідно чинного законодавства.
Сторони стверджують, що є дієздатними особами, а також повністю розуміють зміст цього Договору, значення своїх дій та відповідальність в разі невиконання взятих на себе зобов'язань.
Правові наслідки приховування реальної вартості Квартири, зміст ст. ст. 229-331, 233- 235, 655, 657, 659, 660 Цивільного кодексу України, ст.65 Сімейного кодексу України, п.13 Правил користування правилами, приміщеннями і прибудинковою територією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 року № 572, Сторонам нотаріусом роз'яснено.
Даний Договір укладено українською мовою у трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса, а два інші для Сторін по Договору.
ПРОДАВЕЦЬ
ПОКУПЕЦЬ