До Господарського суду міста Києва

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Роги і Копита»
02156, м. Київ, просп. Леся Курбаса, 1-6, кв. 198 код ЄДРГ10У33062158

Підприємство «Вобальт» 61003, м. Харків, вул. Гамарника, 77/99
Позивач: код ЄДРПОУ 30655306
Справа 99/377
Суддя Бондуранко К.П.

 

КЛОПОТАННЯ про призначення експертиз у справі про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу


У провадженні Господарського суду м.Києва, суддя Бондуранко К.П., знаходиться справа № 99/377 про стягнення заборгованості договору купівлі-продажу № 460/8Е (далі за текстом — Договір), нібито укладеного 19 вересня 2008 р. між ТОВ «Роги і Копита» (далі за текстом — Відповідач 1) та Підприємством «Вобальт» (далі за текстом — Відповідач 2).
Правовими підставами заявлення позовних вимог Позивача по Справі є те, що нібито у Відповідача є заборгованість за отриманий по Договору навантажувач, що підтверджується власне Договором, видатковою накладною до нього та довіреність на отримання ТМЦ, виданої на гром. Бойченка С.І.
Зазначимо, що Договір та вищевказана довіреність підписані не уповноваженою особою -директором Позивача Туголуковим Р.В., а іншою, не уповноваженою на таке підписання, особою — вірогідно за все Манущенком Ю.Б.
Зазначені осбатвини підтверджуються, зокрема, зразком підпису Марущенка Ю.Б., справжність якого посвідчена нотаріусом, на Статуті Відповідача.
Чч. 1 та 2 ст. 41 ГПК України визначено, що для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу, при цьому учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.
Приймаючи до уваги те, що від вирішення питання про належність/неналежність підпису на Договорі та довіреності на отримання ТМЦ Туголукову Р.В. залежить вирішення питання про те, чи отримував Відповідач будь-який товар за Договором, чи виникло у зв'язку із цим в нього обов'язок сплачувати його вартість.
Крім того, встановлення, що підпис на Договорі та на довіреності вчинено неуповноваженою особою, буде підставою для 1) визнання Договору та довіреності як правочинів недійсними (на підставі приписів ч. 1 ст. 203 та ст. 215 ЦК України та 2) заявлення вимог Відповідачем щодо повернення сплачених за таким Договором сум (якщо це дійсно мало місце) на підставі приписів ст.1212 ЦК України — у звязку із тим, що підстава, на якій вони були отримані, згодом відпала, при чому вказану належність може встановити виключно особа із спеціальними знаннями — експерт,
Керуючись ст. ст. 22, 41 ГПК України,


ПРОШУ:


призначити по справі судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити Київському НДІ судових експертах Міністерства юстиції України.
На вирішення експертизи поставити наступні питання:
чи виконано підпис на першій, другій та третій сторінках договору купівлі-продажу №460/8Е, укладеного 19 вересня 2008 р. між ТОВ «Роги і Копита» та Підприємством «Вобальт» на печатці ТОВ «Роги і Копита» над написом «Туголуков Р.В.» (на першій та другій сторінках) та в графі «ДиректорТуголуков Р.В.» (на третій сторінці) Манущенком Юрієм Брониславовичем;
чи виконано підпис на довіреності №09/3 від 22.09.2008 р. в графі «Керівник» Марущенком Юрієм Борисовичем.

    1. Призначити по справі судову технічну експертизу документів, на вирішення якої поставити наступні питання:
  1. Чи нанесено відтиски печатки від імені ТОВ «Роги і Копита» в договорі купівлі-продажу №460/8Е, укладеному 19 вересня 2008 р. між ТОВ «Роги і Копита» та Підприємством «Вобальт» печаткою, експериментальні та вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?
  2. Чи нанесено відтиски печатки від імені ТОВ «Роги і Копита» на довіреності №09/3 від 22.09.2008 р. печаткою, експериментальні та вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?
    1. Оплату проведення експертиз за рахунок ТОВ «Роги і Копита» гарантуємо.

Додаток:
Завірена копія 1,2, 12 та останньої сторінок статуту ТОВ «Роги і Копита», затвердженого «25» вересня 2008 р. із нотаріально посвідченим зразком підпису Манущенка Ю.Б.
З повагою,
представник ТОВ «Роги і Копита»
за довіреністю
/в матеріалах справи 9/377/ Петров П. П.