Заперечення на позов про розірвання установчого договору

Ленінський районний суд м.Вінниці
Представника відповідача Іванова Юрія Володимировича
Закревської Світлани Іванівни,
21100, с. Хутори Вінницького р-ну, вул. Київська, 53

ЗАПЕРЕЧЕННЯ
проти позову

У провадженні Ленінського районного суду м.Вінниця знаходиться цивільна справа за позовом Ковтенка Ю.В. до Іванова Ю.В., Іванова С.В., ТОВ «2001» та інших про розірвання установчого договору, припинення діяльності ТОВ «2001» (фактично предметом позову є ліквідація товариства) та розподіл його майна. Вважаємо вимоги позовної заяви такими, що не грунтуються на чинному законодавстві і просимо суд прийняти рішення про відмову в задоволенні позову.
Питання діяльності господарських товариств, їх припинення, розподілу майна врегульовані в Законі України «Про господарські товариства», Цивільному та Господарському кодексах України. Зазначені законодавчі акти містять вичерпні і виключні підстави для ліквідації будь-яких юридичних осіб, в тому числі господарських товариств. Це, зокрема, закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його створенні; за рішенням вищого органу товариства; на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства; на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути; з інших підстав, передбачених установчими документами. Отже, ні зазначені положення законодавчих актів, що мають імперативний характер, ні установчі документи ТОВ «2001» не передбачають такої підстави для припинення (ліквідації) господарського товариства як розірвання установчого договору.
Посилання заявника на загальну норму ч.2 ст.651 Цивільного кодексу України щодо підстав і наслідків розірвання цивільних договорів не може бути достатнім обґрунтуванням законності позовних вимог. Установчий договір є специфічним видом господарського (цивільного) договору, правовий режим якого переважно врегульований спеціальним законодавством — Законом «Про господарські товариства», відповідними положеннями ЦК та ГК України щодо статусу юридичних осіб. Як було зазначено вище, відповідне законодавство не передбачає можливості розірвання установчого договору юридичної особи, що веде до її припинення (ліквідації), а отже до зазначених договорів не підлягає застосуванню ч.2 ст.651 ЦК України.
1 січня 2004 року чинне законодавство взагалі не відносить установчий договір до складу установчих документів — за ст.82 ГК та ст.140 ЦК установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут. Постанова ж ВСУ хоча не є формальним джерелом права і на неї не можна посилатися в обгрунтування судових рішень, проте відповідно до ст.47 Закону України «Про судоустрій», основним завданням Верховного Суду України є забезпечення однакового застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції, а отже відповідне тлумачення правових норм ВСУ при розгляді конкретних судових справ повинні обов'язково враховуватися іншими судами при здійсненні правосуддя.
Гіпотеза ч.2 ст.651 ЦК України (хоча вона і не підлягає застосуванню в даній справі), як підстава для можливості розірвання договору, передбачає істотне порушення договору другою стороною. Позивач не тільки не надав суду будь-яких доказів істотного порушення іншими сторонами (Івановим Ю.В. та Івановим С.В.) установчого договору про створення ТОВ «2001», а й не спромігся навіть зазначити обставини такого істотного порушення. Як зазначає ст.10 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 1, 2, 3, 7, 81, 176 ГК, ст.ст. 41, 46 Закону України «Про господарські товариства», ст.ст. 27, 31, 128, 213 ЦПК, -

Прошу:

Прийняти рішення про відмову в задовленні позову.
Додані документи:
— Копія письмових заперечень на позовну заяву.
— Копія довіреності.

1.11.2005 р.