Мирова угода у справі по спору щодо часток у праві спільної часткової власності

Господарський суд м. Києва суддя Усова І.В.
Позивача:
Закрите акціонерне товариство «Будівник»
01201, м. Київ, вул. П. Панча, 7, кв. 48 Код ЄДРПОУ 23738240
Відповідача: Відкрите акціонерне товариство «Будсервіс»
04050, м. Київ, вул. Золотоусівська, 2 Код ЄДРПОУ
№ справи 27/164

КЛОПОТАННЯ про затвердження мирової угоди

У Вашому провадженні знаходиться справа за позовом ЗАТ «Будівник» до ВАТ «Будсервіс» про встановлення долі у вартості спільно збудованих приміщень готелю та кафе по вул. Солом'янській, 16 у м. Києві, судове засідання по якій призначене на 1.08.2007 року. Сторони у справі дійшли згоди про необхідність припинення провадження у справі в зв'язку з укладенням мирової угоди на умовах, що викладені в додатку до даного клопотання.
Враховуючи, що ні в процесі укладення, ні в процесі виконання умов указаної угоди не були й не можуть порушуватись права будь-яких третіх осіб, мирова угода стосується прав і обов'язків сторін щодо предмета спору, керуючись статтями 22, 78, 80 Господарського про¬цесуального кодексу України,

ПРОСИМО:

1. Затвердити мирову угоду, укладену між Закритим акціонерним товариством «Будівник» та Відкритим акціонерним товариством «Будсервіс» від 30 липня 2007 р., на умовах, що викладені в додатку до цього клопотання.
2. Припинити провадження у справі.
Наслідки затвердження мирової угоди та припинення провадження у справі ми усвідомлюємо й розуміємо в повному обсязі.
Додаток: мирова угода, укладена 30 липня 2007 р.
30 липня 2007 р.
За Позивача ЗАТ «Будівник» Голова правління
За Відповідача ВАТ «Будсервіс» Голова правління

МИРОВА УГОДА

м. Київ «30» липня 2007 р.
Закрите акціонерне товариство «Будівник» (далі — Позивач), в особі Голови правління, що діє на підставі Статуту та
Відкрите акціонернетовариство «Будсервіс» (далі Відповідач) в особі Голови правління, що діє на підставі Статуту,
обговоривши ситуацію по справі № 29/364 і враховуючи, що взаємні домовленості і поступки сторін є найбільш доцільним способом вирішення спору щодо права власності на приміщення готелю та кафе по вул. Солом'янській, 16 у м. Києві, домовились про наступне:
1. Позивач і Відповідач (далі разом — Сторони) домовились, що під мировою угодою у справі №29/364 розуміється домовленість про встановлення часток у праві спільної часткової власності сторін на приміщення готелю та кафе по вул.Солом'янській, 16 у м.Києві, яка оформляється цією угодою сторін.
2. Сторони усвідомлюють і розуміють наслідки затвердження мирової угоди та припинення провадження у справі.
3. Сторони за взаємною згодою домовляються про встановлення наступного розміру часток у праві спільної часткової власності на приміщення готелю та кафе по вул. Солом'янській, 16 у м.Києві балансовою вартістю 240 720 гривень, загальною площею 840,4 (вісімсот сорок цілих чотири десятих) квадратних метрів, з яких приміщення готелю — 346,6 кв.м., приміщення кафе — 493,8 кв.м.
4. Закритому акціонерному товариству «Будівник» належить 4138/10000 частка у праві спільної часткової власності на приміщення готелю та кафе по вул. Солом'янській, 16 у м.Києві загальною площею 840,4 (вісімсот сорок цілих чотири десятих) квадратних метрів, а саме приміщення готелю загальною площею 346,6 кв.м.
5. Відкритому акціонерному товариству «Будсервіс» належить 5862/10000 частка у праві спільної часткової власності на приміщення готелю та кафе по вул. Солом'янській, 16 у м. Києві загальною площею 840,4 (вісімсот сорок цілих чотири десятих) квадратних метрів, а саме приміщення кафе загальною площею 493,8 кв.м.
6. Приміщення вестибюлю і коридору, що безпосередньо розташовані перед вхідними дверима центрального входу в кафе та готель являються спільною власністю ЗАТ «Будівник» та ВАТ «Будсервіс» і використовують сторонами спільно.
7. Мирова угода укладається у письмовій формі, підлягає затвердженню господарським судом м. Києва та набирає чинності з дня її затвердження господарським судом.
8. Мирова угода є обов'язковою для Сторін. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається.
9. Відмова суду у затвердженні мирової угоди не перешкоджає укладенню нової мирової угоди з іншими умовами.
10. Цю мирову угоду складено в п'яти оригінальних примірниках, що є автентичними за змістом та мають однакову юридичну силу: по одному для сторін, для матеріалів судової справи та реєстрації права власності на приміщення у відповідних органах.
ПОЗИВАЧ: ВІДПОВІДАЧ:
ЗАТ «Будівник» ВАТ «Будсервіс»