Позовна заява про визнання права власності на об'єкт самочинного будівництва

До Господарського суду Черкаської області
Позивач:
Відкрите акціонерне товариство «Електромеханічний завод»
29000, м. Черкаси, вул. Леніна, 21, код ЄДРПОУ 83769043
Відповідач:
Черкаська міська рада
29000, м. Черкаси, вул. Шевченка, 48, код ЄДРПОУ 93674830

Ціна позову: 38 970,33 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

У 80-тих роках Черкаський електромеханічний завод (правонаступником якого є ВАТ «Електромеханічний завод»), виступив замовником та забудовником будівництва заводського басейну на 200 відвідувань, за адресою: м.Черкаси, вул. Леніна, 4.

Будівництво вказаного об'єкту здійснювалось на підставі рішень виконавчого комітету Черкаської міської ради народних депутатів від 21.06.1988р. №33, та від 21.02.1989р. №77 (копії додаються), якими було виділено земельну ділянку площею 8 га із земель міста і надано дозвіл на будівництво поліклініки. Однак у встановленому порядку оформлення пере¬дачі земельної ділянки у користуванні на той час так і не відбулося.

У 1989-91 роках був розроблений проект (копія додається) та проведені такі будівельні роботи: підготовлена земельна ділянка та забиті залізобетонні палі у кількості 368 шт. Проте на цьому роботи були призупинені із-за кризових явищ, що почались в економіці країни та вплинули на Черкаському електромеханічному заводі. Станом на момент подання позов¬ної заяви готовність незавершеного будівництва пальового поля басейну на 200 відвідувань становить 5 %, що підтверджується висновком Черкаського міського бюро технічної інвен¬таризації від 01.04.2010р. (копія додається), а на балансі позивача обліковується вказане незавершене будівництво вартістю 38 970,33 грн. (без ПДВ), що підтверджується довідкою від 09.10.2009р. №22.

Актом огляду паль ВАТ «Електромеханічний завод» від 25 липня 2009 року, складеного за участі Інституту будівництва та Управління архітектури та містобудування Черкаської міської ради, що стан паль є задовільним для подальшого їх використання за призначенням, як будівельних конструкцій.

Однак, з причин того, що у ВАТ «Електромеханічний завод» належним чином не було оформлено право користування земельною ділянкою, даний об'єкт вважається самочинним будівництвом, а тому право власності на нього за позивачем має бути визнане в судовому порядку.

Відповідно до ст. 376 ЦК України, житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети, за умови надання земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно.

Якщо власник (користувач) земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво на його земельній ділянці, або якщо це порушує права інших осіб, майно підлягає знесенню особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, або за її рахунок.

Відповідно до ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Відсутність належним чином оформленого права на земельну ділянку визначає спірний об'єкт самочинним будівництвом. Однак листом від 16 серпня 2010 року Управління архітектури та містобудування Черкаської міської ради підтверджує надання позивачу земельної ділянки для будівництва поліклініки. Черкаська міська рада своїм рішенням від 05.05.2008р. № 69 також надала позивачу дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки ВАТ «Електромеханічний завод».

Крім того, відповідач як власник земельної ділянки, на якій знаходиться спірний об'єкт не заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за позивачем та стверджує про його належність саме заводу, що підтверджується листом від 20 серпня 2010 року.

В аспекті самочинного будівництва, а також цитованих норм цивільного законодавства, питання визнання права власності в даному випадку може бути, виключно, предметом судового розгляду.

Отже, з огляду на приписи ст. 328, ч. З, 4 ст. 376 ЦК України наявні юридичні підстави для визнання у судовому порядку права власності на спірне нерухоме майно як на об'єкт самочинного будівництва за ВАТ «Електромеханічний завод».
Оскільки спірний об'єкт окрім статусу самочинного будівництва має ще й статус незавершеного будівництва, то надаємо наступні обгрунтування для визнання права власності на спірний об'єкт в аспекті незавершеного будівництва.

Відповідно до визначення поняття, наданого Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25.12.2008 № 800-УІ, та ст. 1 Закону України «Про іпотеку», об'єкт незавершеного будівництва — об'єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на йо¬го спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства.

Як було зазначено вище рішеннями виконавчого комітету Черкаської міської ради народних депутатів від 21.06.1988р., та від 21.02.1989р., позивачу був наданий дозвіл на будівництво. За висновком Черкаського міського бюро технічної інвентаризації від 01.04.2010р. процент готовності об'єкту складає 50 %, а актом огляду паль від 25 липня 2009 року, його стан придатний для подальшого використання як будівельних конструкцій. Таким чином, за вказаними доказами, спірний об'єкт є об'єктом незавершеного будівництва.

Згідно із ч. 3 ст. 331 Цивільного кодексу України, (До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна). У разі необхідності особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, може укласти договір щодо об 'єкта незавершеного будівництва, право власності на який реєструється органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об'єкта нерухомого майна, проектно- кошторисної документації, а також документів, що містять опис об 'єкта незавершеного будівництва.

Крім того, можливість і необхідність реєстрації прав на об'єкти незавершеного будівни¬цтва прямо передбачено п. З ст. З Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», відповідно до якої суб'єктам господарської діяльності, що здійснюють будівництво (забудовникам), дозволяється проводити державну реєстрацію права власності в бюро технічної інвентаризації на об'єкти незавершеного будівництва та їх частини з метою подальшого продажу чи передачі в іпотеку.

Оскільки вказані норми законодавства передбачають реєстрацію права власності на об'єкти незавершеного будівництва, то відповідно і саме право власності може бути визна¬не на вказані об'єкти. З огляду на те, що спірний об'єкт являється і самочинним і незавершеним будівництвом то право власності на нього за позивачем має бути визнане у судовою, порядку.

Обставинами на яких ґрунтуються позовні вимоги є викладені у даному позові факти, в тому числі факти статусу спірного об'єкта як самочинного будівництва; наявності рішень відповідача про відведення земельної ділянки та дозволу на будівництво; відсутності заперечень з боку відповідача про визнання права власності на спірний об'єкт за позивачем; також статус об'єкту як незавершеного будівництва.

Доказами, що підтверджують викладені обставини є: рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради народних депутатів від 21.06.1988р. №33, та від 21.02.1989р. №77 проект на будівництво від 1989 року; висновок Черкаського міського бюро технічної інвентаризації від 01.04.2010р.; довідка позивача від 09.10.2009р. №22; акт огляду паль від 25 липня 2009 року; лист Управління архітектури та містобудування Черкаської міської ради від 16 серпня 2010 року; лист виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20 серпня 2010 року; рішенням Черкаської міської ради від 05.05.2008р. № 69.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.ст. 3, 15, 16, 328, 331, 376 Цивільного кодексу України, ст. 3 Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», ст. 1 Закону України «Про іпотеку», ст.ст. 1, 16, 54-57 Господарського процесуального кодексу України,

просимо:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду і порушити провадження у справі.
2. Визнати за Відкритим акціонерним товариством «Електромеханічний завод», право власності на об'єкт незавершеного будівництва — пальового поля басейну на 200 відвідувань, що знаходиться в м. Черкаси, вул. Леніна, 4.
Додані документи:
1. Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради народних депутатів від 21.06.1988р. №33.
2. Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради народних депутатів від 21.02.1989р. №77.
3. Проект на будівництво від 1989 року.
4. Висновок Черкаського міського обласного бюро технічної інвентаризації від 01.04.2010р.
5. Довідка ВАТ «Електромеханічний завод» від 09.10.2009р. № 22.
6. Акт огляду паль від 25 липня 2009 року.
7. Лист Управління архітектури та містобудування Черкаської міської ради від 16 серпня 2010 року.
8. Лист виконавчого комітету Черкаської міської ради від 20 серпня 2010 року.
9. Рішення Черкаської міської ради від 05.05.2008р. № 69.
10. Платіжне доручення про сплату державного мита.
11. Платіжне доручення про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
12. Докази відправлення відповідачу позовної заяви разом з доданими документами (квитанція та опис вкладення).
16 серпня 2010 року Голова правління
ВАТ «Електромеханічний завод» Г.Д. Токар

Одним із видів судових спорів є спори про визнання права власності на об'єкти самочинного будівництва. Будівництво є самочинним, якщо воно ведеться на земельній ділянці, що не була відведена забудовнику у встановленому порядку, без дозволу на будівництва та/або належно затвердженого проекту, з порушенням будівельних норм та правил. Чинне законодавство легалізує можливість визнання в судовому порядку права власності на об'єкт самочинного будівництва за дотриманням ряду умов. Так, якщо процес забудови здійснюювався і збудований об'єкт знаходиться на неналежно оформленій земельній ділянці, підста¬вою постановлення позитивного судового рішення буде надання власником цієї земельної ділянки під завершену забудову. Крім того, в процесі розгляду справи обов'язково має бути призначена будівельна експертиза на предмет наявності чи відсутності істотного відхилення від проекту та/або істотного порушення будівельних норм і правил. Як виняток, замінити висновок експертизи може відповідна довідка органів архітектурно-будівельної інспекції. Коментована справа цікава також тим, що крім самочинного будівництва спірний об'єкт мав також статус об'єкту незавершеного будівництва. Можливість судового визнання права власності на подібні об'єкти стала можливою після прийняття Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».