ВІДЗИВ
на позовну заяву про розірвання договору у зв'язку із порушенням його умов і зустрічний позов про зміну строку виконання зобов'язань за договором

Господарський Суд Чернігівської області Судді Івченку С.М.
Відповідача: Закритого акціонерного товариства
«Агропромбуд», 16400, Чернігівська обл., м.Борзна,
вул. Паризької комуни, 33, код ЄДРПОУ 03588301
Справа № 9/63


ВІДЗИВ
на позовну заяву

У Вашому провадженні знаходиться справа за позовом прокурора Чернігівської області в інтересах держави в особі Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області до ЗАТ «Агропромбуд» про розірвання договору. Вважаємо доводи позовної заяви необгрунтованими та такими, що суперечать вимогам чинного законодавства і просимо Господарський суд Чернігівської області прийняти рішення про відмову в задоволенні позову.

1. В прохальній частині позовної заяви, разом з розірванням договору купівлі-продажу державного майна об'єкту незавершеного будівництва, прокурор просить вилучити у відповідача об'єкт незавершеного будівництва Борзнянського цегельного заводу (весь об'єкт) і передати його у володіння держави в особі Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області. На наше переконання, така вимога заявника обумовлена неповним з'ясуванням суті правовідносин сторін.

Відповідно до пп. 1.3., 1.5. договору (є в матеріалах справи) та протоколу №2 засідання конкурсної комісії по приватизації об'єкта незавершеного будівництва Борзнянського цегельного заводу від 12.12.2002 року (додається), предметом купівлі-продажу була державна частка об'єкта незавершеного будівництва вартістю 115 000 (сто п'ятнадцять тисяч) гривень. Загальна вартість об'єкту складає 818 160 (вісімсот вісімнадцять тисяч сто шістдесят гривень, тобто власність держави, що була відчужена позивачем за договором, складала 14% об'єкта незавершеного будівництва, що підтверджується п.2 протоколу №2 засідання конкурсної комісії по приватизації об'єкта незавершеного будівництва Борзнянського цегельного заводу та аудиторським висновком, що був підготовлений в процесі приватизації державної частки і який ми просимо витребувати у Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області. Такий розподіл часток в об'єкті незавершеного будівництва зумовлюється тим, що будівництво Борзнянського цегельного заводу, ще до приватизації державної частки, переважно здійснювалося самим ЗАТ «Агропромбуд» та за його кошти.

Таким чином, у власність держави може бути повернута тільки частка об'єкта незавершеного будівництва у розмірі 14%, яка до того ж, не виділена, як і не може бути виділена в натурі. Причиною неповного з'ясування дійсних обставин справи органами прокуратури, не в останню чергу, є некоректний зміст договору купівлі-продажу державного майна об'єкту незавершеного будівництва від 25.12.2002 року, де в пункті 1.1. зазначений весь перелік майна Борзнянського цегельного заводу, в тому числі частки, належної не тільки державі, а й ЗАТ «Агропромбуд».

2. Як зазначено в абзаці 4 частини 1 ст.19 Закону України «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва», у разі неможливості завершення будівництва в установлені строки за наявності відповідних обґрунтувань, строки завершення будівництва можуть бути змінені за рішенням органу приватизації та органу місцевого самоврядування, про що укладається додатковий договір. Наше товариство неодноразово зверталось до РВ ФДМУ по Чернігівській області з проханням продовжити строк добудови об'єкту і внести необхідні зміни у договір купівлі-продажу. Причому до таких звернень були додані відповідне техніко-економічне обґрунтування, рішення Борзнянської міської ради з проханням про продовження терміну добудови (техніко-економічне обґрунтування та рішення Борзнянської міської ради додаються). Будь-якого прийнятного рішення, відповідно до ст.19 Закону України «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва», позивачем прийнято не було.

У своїй позовній заяві, в обґрунтування заявлених позовних вимог, прокурор посилається на ст. 188, 193 Господарського кодексу. Дійсно, ст.188 ГК передбачає можливість розірвання договору в судовому порядку. Проте, при прийнятті рішення, підлягають врахуванню і інші правові норми, які обмежують таку можливість. Як зазначено в частині 2 ст. 193 ГК, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Тобто визначальним при виконанні господарських зобов'язань, в тому числі і при їх розірванні, є врахування категорії загальногосподарського інтересу.

Припинення діяльності суб'єкта господарювання ЗАТ «Агропромбуд», масове звільнення його працівників, втрати бюджету, внаслідок припинення господарської діяльності і зникнення об'єкту оподаткування, нарешті, можливе повернення державі частки в майні, яка складає лише 14% об'єкта незавершеного будівництва і яка не може бути виділена в натурі, а отже навряд чи буде продана в найближчий час — це можливі наслідки розірвання договору, які не відповідають ні інтересам ЗАТ «Агропромбуд», ні інтересам РВ ФДМУ, ні, тим більше, загальногосподарському інтересу. Взагалі нам невідомо, які саме інтереси держави вбачає Прокуратура Чернігівської області у розірванні договору купівлі-продажу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.193 ГК України, ст.19 Закону України Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва», ст.27 Закону України Про приватизацію державного майна», ст.ст. 2, 17, п. 6 Прикінцевих і перехідних положень КАСУ,

Просимо:

Прийняти рішення про відмову в задоволенні позову.

Додані документи:
1. Копія протоколу №2 засідання конкурсної комісії по приватизації об'єкта незавершеного будівництва Борзнянського цегельного заводу від 12.12.2002 року.
2. Копія листа ЗАТ «Агропромбуд» №49 від 28.03.2006 року.
3. Копія рішення Борзнянської міської ради.
4. Копія техніко-економічне обґрунтування необхідності продовження строку добудови об'єкту.
5. Копія довідки про включення до ЄДРПОУ.

17.04.2006 року

Голова правління до ЗАТ «Агропромбуд»