Заява на стадії виконання судового рішення про розстрочення боргу

Господарський суд м. Києва
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В

Боржник: Колективне підприємство
«Міжрегіональна компанія «Спеценерго»
03680 м.Київ, вул. Анрі Барбюса, 13-6 п/р 26004348901 а АБ «Енергобанк» м. Києва, МФО 300272, код ЄДРПОУ 05774309

Копія стягувану: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Інженерний центр Тепловодопостачання»
03190 м. Київ, вул. Черняхівського, 16/30 р/р 26002200001207 в Подольській філії ВКБ «Укрсоцбанк» м. Києва, МФО 322078 код ЄДРПОУ 25403733
Справа № 13/406
Суддя Євдокомов О.В.

ЗАЯВА про розстрочку боргу

Рішенням господарського суду м.Києва від по справі № 13/406 частково задоволено позов ТОВ «Інженерний центр Тепловодопостачання» і з КП МК «Спеценерго» стягнуто на користь позивача 500000 грн коп.

На Зазначене рішення нами була подана апеляційна скарга, але в подальшому 5.07.2004 р. ми відмовилися від апеляційної скарги. Ухвалою Київського міського апеляційного суду відмова була прийнята і провадження по справі було припинене. Таким чином рішення господарського суду від 2004 р. вступило в силу. Але зазначене рішення суду КП МК «Спеценерго» не може виконати найближчим часом у зв’язку з важким фінансовим станом підприємства. В першому півріччі цього року спад виробництва склав %. За станом на 12.07.2004 р. КП МК «Спеценерго» має заборгованість по заробітній платі на суму 80000 грн. Кредиторська заборгованість підприємства складає грн. Продажа основних фондів з метою погашення заборгованості приведе до припинення виробничої діяльності підприємства, що в подальшому потягне за собою його банкрутство.

Враховуючи фінансовий стан підприємства, що робить неможливим виконання рішення господарського суду, просимо борг КП МК «Спеценерго» перед ТОВ «Інженерний центр Тепловодопостачання» у розмірі 50000 грн. розстрочити строком на один рік з погашенням боргу за таким графіком:

Липень 2004 р. — грн.
Серпень 2004 р. — грн.
Вересень 2004 р. — грн
Жовтень 2004 р. — грн.
Листопад 2004 р. — гри.
Грудень 2004 р. — грн.
Січень 2005 р. — грн.
Лютий 2005 р. — грн.
березень 2005 р. — грн.
Квітень 2005 р. — грн.
Травень 2005 р. — грн.
Червень 2005 р. — грн.

Керуючись статтею 121 Господарського процесуального кодексу України, —

ПРОШУ СУД:

1. Борг Колективного підприємства «Міжрегіональна компанія «Спеценерго» перед ТОВ «Інженерний центр Тепловодопостачання» на суму 50000 грн. розстрочити строком на один рік з погашенням боргу за таким графіком:
Липень 2004 р. — грн.
Серпень 2004 р. — грн.
Вересень 2004 р. — грн
Жовтень 2004 р. — грн.
Листопад 2004 р. — грн.
Грудень 2004 р. — грн.
Січень 2005 р. — грн.
Лютий 2005 р. — грн.
березень 2005 р. — грн.
Квітень 2005 р. — грн.
Травень 2005 р. — грн.
Червень 2005 р. — грн.
Додатки:
Довідка про заборгованість КП МК «Спеценерго»
Витяг
Президент КП МК «Спеценерго»

Відповідно до ст. 188 ГК України, зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду. Отже, договори в сфері приватного права можуть бути змінені за трьома підставами: за згодою сторін, в односторонньому порядку у випадках, передбачених законом або договором та за судовим рішенням у випадках порушення договору другою стороною або внаслідок істотної зміни обставин. Однак, приватно-правові відносини можуть мати процесуальне продовження і сторони вже позбавляються права вільно розпоряджатися договірною свободою. Одним із таких прикладів «накладення» публічно-правового регулювання є випадки примусового виконання судового рішення за господарськими правовідносинами. Зміна умов виконання зобов'язання, в даному випадку судового рішення, допускається лише за відповідною судовою процедурою і за визначеними в процесуальному законі підставами. В даній справі неможливість повного виконання судового рішення (господарського правового зобов'язання) обумовлювалось наявністю іншої кредиторської заборгованості і заборгованості по заробітній платі. На цих підставах заявник — боржник просив суд розстрочити виконання судового рішення.