ПРОТОКОЛ ПРО НАМІРИ

м. Київ «________ » 2010 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________», в особі директора_________ , що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Сторона 1»), з однієї сторони та____________, в особі директора________________, що діє на підставі________________, (наділі іменується «Сторона 2»), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони» , а кожна окремо — «Сторона» уклали цей протокол про наміри (надалі іменується «Протокол») про таке:

Відповідно до організації та напрямку діяльності Сторони 1, в сфері надання послуг зовнішньої реклами Сторона 1 має намір орендувати площу фасаду будівлі для розміщення на ній зовнішньої реклами, а Сторона 2 має намір здати в оренду Стороні 1 площу фасаду будівлі для розміщення на ній об'єкта зовнішньої реклами, попередньо обговоривши площі оренди та територіальне її місцезнаходження.

Для реалізації намірів Стороною 1 у наданні послуг зовнішньої реклами та реалізації намірів Стороною 2 в наданні в оренду відповідної площі фасаду будівлі (об'єкта) для розміщення об'єкта зовнішньої реклами, Сторони вважають за необхідне здійснити такі дії: Сторона 1 відповідно до напрямку господарської діяльності та для розміщення рекламної інформації на фасаді будівлі (об'єкта), яка належить Стороні 2, своїми силами та засобами підшукує замовників на таке розміщення (надання послуг із зовнішньої реклами).

У випадку наявності у Сторони 1 замовників на послуги зовнішньої реклами та на розміщення рекламної інформації на фасаді будівлі (об'єкті) Сторони 2, Сторона 1 повідомляє про це Сторону 2 та надає свої пропозиції щодо наступного плану дій.
Сторони встановлюють наступний строк реалізації положень цього Протоколу: 3 (три) місяці з моменту підписання даного Договору.

Якщо протягом строку дії Протоколу Сторона 2 виявить реальних претендентів на розміщення зовнішньої реклами на об'єктах, про які йдеться в даному Протоколі, то Сторона 2 залишає за собою право відмовитись від подальшої реалізації положень цього Протоколу та подальшої співпраці без настання жодних юридичних наслідків, про що у десятиденний термін повідомляє Сторону 1.

Протягом строку реалізації положень цього Протоколу, Сторони домовилися про самостійне виконання положень цього Протоколу.

Цей Протокол складено на 3-х сторінках, не є попереднім Договором у розумінні ст.635 Цивільного кодексу України та ст.182 Господарського кодексу України та не покладає на Сторони юридичних наслідків.

Сторони погодили приблизну площу об'єкта оренди та його місцезнаходження, що наведено на нижче зазначених фотознімках, площа яких виділена червоними смугами.

Сторона 1 Сторона 2