Обгрунтування вимог конкурсного кредитора у справі про банкрутство

До Господарського суду міста Києва
01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-Б
Суддя: Демидова А.М. Справа:№           
КРЕДИТОР: Дочірнє підприємство ВАТ
04053, м. Київ, вул.___________
ЄДРПОУ___________
БОРЖНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «Артемівський завод скловиробів»
Юридична адреса:
03127, м. Київ, вул. 40-річчя Жовтня, 100/2
Фактична адреса:
01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 5-А р/р 26001000120293 в філії ВАТ «Укрексімбанк» м. Харків МФО 351618, ЄДРПОУ 32375135
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ:
Донков Сергій Вікторович
Ліцензіям 271788
м. Київ, вул. Горького, 10, кв. 6


ДОДАТКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

заяви № 95 від 25.04.2008р. поданої ДП ВАТ в порядку ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

В провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа про банкрутство №___, порушена за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Елітметал» про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Артемівський завод скловиробів».

18 вересня 2007 року Господарським судом міста Києва було винесено ухвалу підготовчого засідання у справі № 23/334-6, якою призначено розпорядником майна боржника, арбітражного керуючого Донкова Сергія Вікторовича, якого було зобов'язано судом не пізніше двох місяців та десяти днів після дати підготовчого засідання надати суду на затвердження реєстр вимог кредиторів боржника, внести в реєстр окремо відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

В порядку передбаченому ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до Господарського суду міста Києва, в особі представника за довіреністю, звернулось з заявою Дочірнє підприємство ВАТ з вимогою про включення його до списку кредиторів по справі № 23/334-6, а також з вимогою про визнання розміру кредиторських вимог Дочірнього підприємства ВАТ у сумі 956 566,65 гривень.

Відповідно до заперечень Товариства з обмеженою відповідальністю «Артемівський завод скловиробів» на реєстр вимог кредиторів, які надійшли до Господарського суду міста Києва 18.06.2008 р., боржником не визнаються в повному обсязі, а розпорядником майна не включені до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Артемівський завод скловиробів» вимоги Дочірнього підприємства ВАТ в розмірі 956 566,65 гривень.

Обґрунтовуючи свої заперечення реєстру вимог кредиторів, боржник вказує що Дочірнє підприємство ВАТ» не виконало своїх зобов'язань по договору фінансового лізингу № 001- Л від 26.02.2007 р. в повному обсязі та не передало об'єкт лізингу, як цього вимагали умови договору. При цьому боржник вказує на те, що в своїй заяві заявник не зазначає про факти свого виконання зобов'язань за договором фінансового лізингу від 26.02.2007 р., а лише наводить якісь надумані розрахунки заборгованості, які не відомо звідки взялися.

Дочірнє підприємство ВАТ з обґрунтуваннями боржника — ТОВ «Артемівський завод скловиробів», викладеними в запереченні на реєстр вимог кредиторів не погоджується, оскільки зазначенні вище обґрунтування не відповідають дійсності та спростовуються наступними доказами.

Рішенням Господарського суду міста Києва по справі № 18/508 від 30.01.2008 року за позовом ДП ВАТ до Товариства з обмеженою відповідальністю «Артемівський завод скловиробів», третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Склосервіс» про стягнення 1036366, 65 грн. було встановлено що 06.02.2007 р. між сторонами укладений договір фінансового лізингу №001-Л, за умовами якого лізингодавець зобов'язався придбати від свого імені у власність та передати лізингоодержувачу у фінансовий лізинг технологічну лінію для автоматичного виготовлення скляних пляшок в комплекті, згідно з переліком, встановленим додатком №1, а лізингоодержувач зобов'язався сплатити лізингодавцю авансовий платіж в розмірі і порядку, визначеному п. 2.2. договору, та прийняти предмет лізингу у лізинг.

Відповідно до п. 1.3. договору предмет лізингу передається ТОВ «Артемівський завод скловиробів» у лізинг строком на 36 місяців, починаючи з дня підписання сторонами акту приймання — передачі предмета лізингу відповідно до статті 3 договору. Протягом строку лізингу лізингоодержувач зобов'язаний сплачувати позивачеві лізингові платежі згідно з вимогами, встановленими статтею 4 договору.

Сторонами підписана специфікація предмету лізингу, яка є додатком №1 до договору, згідно з якою вартість предмета лізингу визначена у сумі 11 987 960, 00 грн.

Додатком №2 до договору сторонами визначений графік лізингових платежів, згідно з яким лізингові платежі здійснюються відповідачем у наступному порядку:  до 13.12.2007 р. авансовий платіж у сумі 3 608 960,00 грн.; до 20 — 25.07.2007 р. — 761 727,00 грн.; до 20 — 25.10.2007 р. — 761 727,00 грн.; до 20 — 25.01.2008 р. — 761 727,00 грн.; до 20 — 25.04.2008 р. — 761 727,00 грн.; до 20 — 25.07.2008 р. — 761 727,00 грн.; до 20 — 25.10.2008 р. — 761 727,00 грн.; до 20 — 25.01.2009 р. — 761 727,00 грн.; до 20 — 25.04.2009 р. — 761 727,00 грн.; до 20 — 25.07.2009 р. — 761 727,00 грн.; до 20 — 25.10.2009 р. — 761 727,00 грн.; до 20 — 25.10,2010 р. -761 730,00 грн.

Згідно з актами приймання — передачі предмету лізингу від 02.04.2007 р. та від 14.05.2007 р. відповідачем було прийняте у лізинг майно. При цьому ТОВ «Артемівський завод скловиробів» не належним чином здійснював договірні зобов'язання, у зв'язку з чим з боку останнього утворилась заборгованість у розмірі 761 727,00 грн.

З'ясувавши всі обставини справи та дослідивши надані сторонами по справі докази, Господарський суд міста Києва в резулятивній частині рішення по справі № 18/508 присудив стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Артемівський завод скловиробів на користь Дочірнього підприємства Відкритого акціонерного товариства 761 727 гривень заборгованості по сплаті лізингових платежів по договору фінансового лізингу № 001-Л від року (копія рішення господарського суду додається).

Зазначене рішення Господарського суду міста Києва від 30.01.2008 року набуло законної сили 11.02.2008 року, що підтверджується наказом Господарського суду міста Києва N° 18/508 від 11.02.2008 року (копія наказу додається).

Таким чином, станом на день винесення Господарським судом міста Києва рішення від року, за товариством з обмеженою відповідальністю «Артемівський завод скловиробів» було наявною грошове зобов'язання по сплаті лізингових платежів по договору фінансового лізингу № 001-Л від 06.02.2007 року, на суму 761 727 грн. і що підтверджується рішенням господарського суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Статтею 35 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що факти встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори) під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Таким чином, порушення Товариством з обмеженою відповідальністю «Артемівський завод скловиробів» грошового зобов'язання по оплаті лізингових платежів по договору фінансового лізингу № 001-Л від 06.02.2007р., станом на 30.01.2008р., в розмірі 761 727 гривень, встановлено рішенням Господарського суду міста Києва від 30.01.2008 року, яке набуло законної сили в порядку передбаченому чинним законодавством, а тому наявність такого зобов 'язання в контексті вимог ст. 35 ГПК України не потребує доведення при розгляді справи про банкрутство ТОВ «Артемівській завод скловиробів», що перебуває в провадженні Господарського суду міста Києва згідно ухвали від 30.08.2007року.

Твердження боржника, викладені в п. 6 Заперечення на реєстр вимог кредиторів ТОВ «Артемівський завод скловиробів» про не визнання заявленої Дочірнім підприємством ВАТ суми кредиторських вимог, у зв'язку з тим що заявник не виконав своїх зобов'язань в повному обсязі та не передав об'єкт лізингу, як цього вимагали умови договору фінансового лізингу № 001-Л від 26.02.2007 року не відповідають дійсності і не підтвердженні належними доказами.

В обґрунтування наведеного вище, хочу зазначити наступне.

Як було зазначено вище, між заявником та товариством з обмеженою відповідальністю «Артемівський завод скловиробів» було укладено договір фінансового лізингу № 001-Л від 06.02.2007 р.

Відповідно до п. 1.1 Договору від 06.02.2007 року, лізингодавець (кредитор) зобов'язувалось перед лізингоодержувачем (ТОВ «Артемівський завод скловиробів») придбати від свого імені у власність та передати лізингоодержувачу у фінансовий лізинг технологічну лінію для автоматичного виготовлення скляних пляшок в комплекті, згідно переліку встановленого Додатком № 1 до договору, а лізингоодержувач зобов'язаний прийняти предмет лізингу.

При цьому Товариство з обмеженою відповідальністю «Артемівській завод скловиробів» відмовляється виконувати взяті на себе по договору фінансового лізингу обов'язки по сплаті лізингових платежів та вчинення дій по підготовці до прийняття предмету лізингу, що призводить до несення лізингодавцем матеріальних збитків в розмірі — 956 566, 45 грн.

Так після отримання повідомлення від постачальника предмету лізингу ТОВ «Склосервіс» про готовність товару, на адресу ТОВ «Артемівський завод скловиробів» було надіслано лист-повідомлення № 188 від 17.09.2007 р. про готовність до передачі решти лізингового обладнання по договору фінансового лізингу та з проханням повідомити про готовність до приймання цього обладнання лізингоодержувачем (копія листа з описом вкладення та повідомленням про вручення додається). При цьому на день подачі заяви в порядку ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» повідомлень від ТОВ «Артемівський завод скловиробів» про готовність в отриманні решти лізингового обладнання, лізингодавцем не отримано.

Враховуючи, що боржник навмисно вчиняє дії по навмисному перешкоджанню в прийнятті предмету лізингу, а також те, що обладнання за п. 4.1 Контракту та відповідно п.п. 3.1 п. 3 Договору фінансового лізингу № 001-Л від 06.02.2007 р. поставляється на умовах СРТ — Україна, м. Артемівськ, вул. Кірова, 2, то Дочірнє підприємство ВАТ не має можливості здійснити приймання — передачу обладнання що становить предмет лізингу на виробничій території заводу, без попереднього погодження з лізингоодержувачем — ТОВ «Артемівській завод скловиробів».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 613 Цивільного Кодексу України, кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті зобов'язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов'язку.

З огляду на викладене, в зобов'язанні щодо передачі решти лізингового обладнання ДП ВАТ є боржником. При цьому враховуючи що кредитором є ТОВ «Артемівський завод скловиробів», який не вчинив жодних дій щодо прийняття обладнання (фактично відмовився приймати решту предмету Договору лізингу № 001-Л) то в такому випадку у відповідності до вимог ст. 613 Цивільного кодексу України, кредитор вважається таким, що прострочив з покладанням на нього всіх невигідних майнових наслідків.

Частиною 1 статті 538 ЦК України дано визначення поняттю «зустрічне виконання зобов'язання», відповідно з яким виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку, є зустрічним виконанням зобов'язання.

При цьому у разі невиконання однією із сторін у зобов'язанні свого обов'язку або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого обов'язку у встановлений строк (термін) або виконає його не в повному обсязі, друга сторона має право зупинити виконання свого обов'язку, відмовитися від його виконання частково або в повному обсязі (ч. З ст. 538 ЦК України).

Таким чином, враховуючи що графік лізингових платежів був заздалегідь погоджений у договорі фінансового лізингу, а передача лізингова майна обумовлена в договорі фінансового лізингу (п. 2.3, 2.4, 3.1) умовами договорів купівлі-продажу із постачальниками обладнання (від 3 до 6 місяців передоплати — авансового внеску лізингодавця). В зв'язку із одностороннім припиненням сплати лізингових платежів, заявник мав право зупинити виконання обов'язку, щодо передачі майна. Однак останній не скористався своїм правом, намагаючись передати майно лізингоотримувачу, яке останній відмовився отримувати.

З огляду на викладене, Дочірнє підприємство ВАТ з обґрунтуваннями боржника — ТОВ «Артемівський завод скловиробів» викладеними в запереченні на реєстр вимог кредиторів не погоджується, оскільки зазначенні обґрунтування не відповідають дійсності, спростовуються наведеними у цих поясненнях та доданими до цих пояснень доказами.

ДОДАТОК: