КЛОПОТАННЯ
щодо кандидатури арбітражного керуючого

У провадженні Господарського суду м. Києва, суддя Омельчук Л.В. (далі — Суд) знаходиться справа № 466/507-6 (далі — «Справа») за завою Товариства з обмеженою відповідальністю «Інженерно-будівельна компанія «ІЗУМРУД» (м. Київ, пров. Куренівський, 177, код ЄДРПОУ 11111111) (далі — «Кредитор») до Приватного підприємства «Фірма «Адретас» (м. Київ, бульв. Івана Лепсе, 44, код ЄДРПОУ 22222222) (далі — «Боржник») щодо визнання Боржника банкрутом.

Варто зазначити, що абз. 2 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлюється положення, згідно якого кредитору надається можливість пропозиції Суду кандидатури розпорядника майна.

Таким чином, на підставі абз. 2 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», керуючись ст. 22 ГПК України,-

ПРОШУ:

призначити розпорядником майна Приватного підприємства «Фірма «Адретас» арбітражного керуючого Васюка Василя Васильоча;

Документи, що додаються:
Заява арбітражного керуючого Васюка В.В.;
Копія ліцензії арбітражного керуючого Васюка В.В.;

З повагою
представник ТОВ «ІБК «ІЗУМРУД»
/за довіреністю в матеріалах справи/                                                 Петров П. П.

Однією з ключових фігур провадження у справі про банкрутство є арбітражний керуючий, який залежно від стадії провадження має статус розпорядника майна — стадія розпорядження майном, керуючого санацією — стадія санації, ліквідатора — ліквідаційна процедура. Відповідно до ст. 3-1 Закону, арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути призначено фізичну особу — суб'єкта підприємницької діяльності, яка має вищу юридичну або економічну освіту, володіє спеціальними знаннями та не є зацікавленою особою щодо боржника і кредиторів. Якщо інше не передбачено цим Законом, арбітражні керуючі діють на підставі ліцензії арбітражного керуючого, виданої уповноваженим органом у порядку, встановленому законом.

За нормами Закону, зокрема ст.ст. 3-1, 12, 14, правом ініціювання перед судом кандидатури арбітражного керуючого наділені кредитори, або уповноважений державний орган \ справах по банкрутству — у випадках порушення провадження щодо державного підприємства чи товариства, де частка держави складає від 25 % статутного капіталу. Однак, залишаються неврегульованими ситуації щодо ініціаторів відповідних призначень, коли кредитори ухиляються від подання кандидатур або справа про банкрутство ініційована самим боржником. Якщо в першому випадку арбітражного керуючого призначає суд з числа осіб, зареєстрованих уповноваженим державним органом у справах по банкрутству, то в другому випадку має місце суттєва прогалина правового регулювання.