ЗВІТ ЛІКВІДАТОРА

до: Господарського суду м. Києва
01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-Б

Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю «Джейсонпартнерс ЛТД» ідентифікаційний код 11111111 01034, м. Київ, вул. О.Васия, 33

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальність «Роги і Копита» ідентифікаційний код 22222222 03150, м. Київ, вул. Тверська, 222, оф. 95 Справа: № 444/66-6

ЗВІТ ЛІКВІДАТОРА

На виконання Постанови Господарського суду м. Києва від 03.03.2009 р. у справі № 444/66-6 проведені ліквідаційні процедури стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Роги і Копита» (банкрута), що полягають в наступному:

опубліковано в газеті «Голос України» № 46 від 14.03.2009 р. оголошення про визнання ТОВ «Роги і Копита» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Про визнання ТОВ «Роги і Копита» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури письмово повідомлено всіх відомих ліквідатору кредиторів:
ДПІ у Печерському районі м. Києва;
Печерський районний відділ фонду соц. страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Києві;
Центральну міжрайонну виконавчу дирекцію Київського міського відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
Управління Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва;
Печерський районний у м. Києві центр зайнятості.

Опубліковано в газеті «Закон і Бізнес» № 11 від 14.03.2009 р. оголошення про втрату круглої печатки ТОВ «Роги і Копита».

Надіслано в ДПІ у Печерському районі м. Києва письмовий запит щодо наявності у ТОВ «Роги і Копита» відкритих поточних рахунків в банківських установах.

Надіслано в Комунальне підприємство «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» письмовий запит щодо наявності зареєстрованого права власності на об'єкти нерухомого майна за ТОВ «Роги і Копита».

Надіслано письмовий запит в Управління ДАІ ГУМВС України у м. Києві щодо наявності зареєстрованого права власності на транспортні засоби за ТОВ «Роги і Копита».

Проведено інвентаризацію майна, коштів та фінансових зобов'язань ТОВ «Роги і Копита».

Подано запит до Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві про надання інформації щодо участі ТОВ «Роги і Копита» в складі інших юридичних осіб.

Подано запит до інспекції головного державного реєстратора флоту України про наявність у власності ТОВ «Роги і Копита» водних транспортних засобів.

Подано запит до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про наявність у власності ТОВ «Роги і Копита» цінних паперів.

Подано запит до інспекції державного технічного нагляду щодо надання інформації про реєстрацію тракторної, сільськогосподарської, дорожно-будівельної, меліоративної техніки ТОВ «Роги і Копита»

Подано запит до Головного управління земельних ресурсів КМДА про наявність у власності ТОВ «Роги і Копита» земельних ділянок.

Подано заяву до Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві заяву про відсутність керівника банкрута та круглої печатки банкрута.

За наслідками проведених ліквідаційних процедур та вжитих вищезазначених заходів встановлено наступне.

Виявлена відсутність у ТОВ «Роги і Копита» наявності майна, майнових та немайнових активів банкрута.
дебіторська заборгованість можливих дебіторів перед ТОВ «Роги і Копита» не виявлена.

За наслідками звернення до Печерського РУ ТУ МВС України в м. Києві за фактом відсутності керівника банкрута та круглої печатки відмовлено у порушенні кримінальної справи.

27 березня 2009 р. на адресу ліквідатора надійшла заява Компанії «Солтберн Пропертиз Анлімітед», Еквадор про пред'явлення до ТОВ «Бізнес-центр «Перехрестя» грошових вимог на загальну суму 808 000 грн.

14 квітня 2009 р. надійшла заява ТОВ «ВіЕйБі Лузинг» № 130 від 13.04.2009 р. про визнання вимог кредитора до банкрута на загальну суму 696 294, 62 грн.

за наслідками розгляду поданих заяв кредиторів встановлена кредиторська заборгованість ТОВ «Роги і Копита» перед наступними кредиторами:
ТОВ «Джейсонпартнерс ЛТД» на суму: 1 897 000 (один мільйон вісімсот дев’яносто сім тисяч) гривень.
«SaltburProperiesLimited» (Компанія «Солтбер Пропертиз Лімітед», Великобританія) на суму: 808 000 (вісімсот вісім тисяч) гривень.
ТОВ «ВіЕйБі Лузинг» на суму: 425 000 (чотириста двадцять п'ять тисяч) гривень, 85 коп.

Вимоги ТОВ «ВіЕйБі Лузинг» грунтуються на Договорі № 070829-46/ФЛ-Ю-А фінансового лізингу від 29.08.2007 р. Заявлені кредитором вимоги згідно Заяви № 1630 від 13.04.2009 р. разом складають 696 294 (шістсот дев'яносто шість тисяч двісті дев'яносто чотири) гривні, 62 коп. Заявлені вимоги складаються з:
заборгованості по сплаті лізингових платежів за період з 01.01.2009 р. по 01.05.2009 р. — 124 090,69 грн.
пені за несвоєчасну сплату лізингових платежів згідно пп. 11.2.1. п. 11.2. Договору фінансового лізингу — 4106,12 грн.
3 % річних за несвоєчасну сплату лізингових платежів — 513, 2 грн.
індекс інфляції за несвоєчасну сплату лізингових платежів — 1 632, 47 грн.
штраф за невиконання п. 8.2.1. Договору фінансового лізингу з 2 кварталу 2008 р. по 1 квартал 2009 р. — 30 039, 15 грн.
виплата частини майна згідно п. 14.8. Договору фінансового лізингу — 535 863, 50 грн.

Крім того кредитором заявлено до банкрута вимогу повернути автомобіль АУДІ А8, 2006 року випуску, держ. номер АА1111ЕС, номер кузова АУАІІ2224Е47Ш01979, тех. паспорт, талон техогляду та реєстраційні документи ТОВ «ВіЕйБі Лузинг».

Згідно розрахунку суми заборгованості за договором фінансового лізингу (Додаток № 1 до Заяви № 1630) ТОВ «ВіЕйБі Лузинг» здійснило розрахунок частини пені, 3 % річних, індексу інфляції всупереч ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом» — після дати (03.03.2009 р.) визнання боржника банкрутом.

Внаслідок цього надлишково розрахована кредитором сума пені, 3 % річних, індексу інфляції підлягає коригуванню в бік зменшення з дати визнання боржника банкрутом судовим рішенням.

Таким чином, сума пені згідно п.п.11.2.1., п. 11.2. Договору фінансового лізингу становить:

Залишок непогашеної заборгованості, (грн.)

Період часу, за який нараховується пеня

Кількість днів, за які нарахо вується пеня

Облікова ставка НБУ (% річних)

Розмір пені за 1
день
(%)

Загальний розмір на­рахованої пені за пе­ріод з05.12.08 по 10.04.09, (грн.)

8423,74

3 05.12.08 по 08.12.08

4

12

0,066

22,16

31 302,85

3 06.01.09 по 05.02.09

31

12

0,066

638,03

62 695,75

3 06.02.09 по 03.03.09

26

12

0,066

1075,8

ВСЬОГО:

1735,99

 

Сума 3 % річних, з урахуванням положення ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» про припинення нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута становить:

Залишок непогашеної заборговано­сті, (грн.)

Період часу, за який нараховується 3 % річних

Кількість днів, за які нараховуєть­ся
3 % річних

Розмір 3 % річних за 1 день(%)

Загальний розмір 3 % річ­них за період з 05.12.0В по 10.04.09, (грн.)

8423.74

3 05.12.08 по 08.12.08

4

0.008

2.77

31302.85

3 06.01.09 по 05.02.09

31

0.008

79.72

62695.75

3 06.02.09 по 03.03.09

26

0.008

130.4

ВСЬОГО:

212.89

 

Заявлена Кредитором сума виплати частини майна згідно п. 14.8 Договору фінансового лізингу в розмірі 535863,50 грн. не може бути у повному розмірі прийнята у розрахунок, оскільки, як вказує кредитор у Заяві № 1630 заборгованість боржника перед кредитором по сплаті лізингових платежів виникла з січня 2009 р. та нарахована окремо за період січень- квітень 2009 р. у розмірі 124 090, 69 грн.

Відповідно до п. 14.8. Договору фінансового лізингу «у разі, якщо Лізингоодержувач прострочить сплату будь-якого чергового лізингового платежу на строк понад 30 днів, Лізингодавець має право вимагати від Лізингоодержувача дострокової сплати усієї несплаченої на момент направлення відповідної письмової вимоги частини загальної вартості майна, а Лізингоодержувач зобов'язаний сплатити її Лізингодавцю протягом 10 днів з моменту направлення йому відповідної письмової вимоги.» Відповідно до Додатку № 1 до договору фінансового лізингу графіком сплати лізингових платежів визначено період їх сплати — з 31.08.2007 р. по 06.10.2010 р. Оскільки п. 14.8. Договору фінансового лізингу передбачений обов'язок Лізингоодержувача по достроковій сплаті лише усієї несплаченої частини загальної вартості майна, то, таким чином, виходячи з дати заявлення кредитором вимоги (13.04.2009 р.) Лізингоодержувач зобовязаний здійснити виплату лише несплаченої частини вартості майна за період з 01.05.2009 р. по 06.10.2010 р, що становить — 267238,66 грн. Нарахована кредитором сума розміром 535 863, 50 грн. включає як лізинговий платіж так і винагороду Лізингодавцю, що не відповідає положенню п. 14.8 Договору фінансового лізингу, оскільки сплата винагороди Лізингодавцю не може враховуватися в платіж визначений п. 14.8. Договору фінансового лізингу.

Таким чином, розрахунок по виплаті платежу згідно п. 14.8. договору фінансового лізингу здійснено виходячи з розміру лізингових платежів, що підлягають сплаті банкрутом відповідно до Додатку № 1 від 29.08.2007 р. до договору фінансового лізингу за період з 01.05.2009 р. по 06.10.2010 р. без врахування винагороди (комісії) Лізингодавцю, оскільки відповідно до зазначеного п. 14.8. договору фінансового лізингу суми розмірів винагороди комісії) не враховуються при розрахунку частини вартості майна, що підлягає сплаті Лізингодавцю.

 

Строк плати

Призначення платежів

Платіж, який відшкодовує (компенсує) частину вартості майна в т.ч. ПДВ 20 %, (грн.)

21

06.05.09

Черговий лізинговий платіж

15719,93

22

06.06.09

Черговий лізинговий платіж

15719,93

23

06.07.09

Черговий лізинговий платіж

15719,93

24

06.08.09

Черговий лізинговий платіж

15719,93

25

06.09,09

Черговий лізинговий платіж

15719,93

і 26

06.10.09

Черговий лізинговий платіж

15719,93

Закінчення табл.

 

Строк плати

Призначення платежів

Платіж, який відшкодовує (компенсує) частину вартості майна в т.ч. ПДВ 20 %, (грн.)

27

06.11.09

Черговий лізинговий платіж

15719,93

28

06.12.09

Черговий лізинговий платіж

15719,93

29

06.01.10

Черговий лізинговий платіж

15719,93

30

06.02.10

Черговий лізинговий платіж

15719,93

31

06.03.10

Черговий лізинговий платіж

15719,93

32

06.04.10

Черговий лізинговий платіж

15719,93

33

06.05.10

Черговий лізинговий платіж

15719,93

34

06.06.10

Черговий лізинговий платіж

15719,93

35

06.07.10

Черговий лізинговий платіж

15719,93

36

06.08.10

Черговий лізинговий платіж

15719,93

37

06.09.10

Черговий лізинговий платіж

14968,78

38

06.10.10

Черговий лізинговий платіж

751,00

 

 

Разом:

267238,66

 

З огляду на вказане до реєстру вимог кредиторів включені грошові вимоги ТОВ «ВіЕйБі Лузинг» на загальну суму 425 000, 85 грн. З них:
заборгованості по сплаті лізингових платежів за період з 01.01.2009 р. по 01.05.2009 р. — 124 090, 69 грн.
пені за несвоєчасну сплату лізингових платежів згідно пп. 11.2.1. п. 11.2. Договору фінансового лізингу — 1735,99 грн.
3 % річних за несвоєчасну сплату лізингових платежів — 212, 89 грн. індекс інфляції за несвоєчасну сплату лізингових платежів — 1632,47 грн. штраф за невиконання п. 8.2.1. Договору фінансового лізингу з 2 кварталу 2008 р. по 1 квартал 2009 р. — 30039,15 грн.
виплата частини майна згідно п. 14.8. Договору фінансового лізингу — 267238,66 грн.

Вимога кредитора про повернення автомобіля АУДІ А8, 2006 року випуску, держ. номер АА1111ЕС, номер кузова АІІ2224Е47Ш01979, тех. паспорт, талон техогляду та реєстраційні документи ТОВ «ВіЕйБі Лізинг» не може бути взята до уваги, оскільки відповідно до ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» кредитор визнається — юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів).

Грошове зобов'язання — зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. Оскільки вимога про повернення автомобіля не є грошовою вимогою то така вимога не може бути прийнята ліквідатором у даній ліквідаційній процедурі. Крім того, кредитор скористався правом визначеним п. 14.8. Договору фінансового лізингу, відповідно до якого Лізингодавець може отримати відшкодування частини вартістї майна, що залишилася несплаченою на момент пред’явлення відповідної вимоги Лізингодавцем до Лізингоодержувача.

Заявлені 27 березня 2009 р. грошові вимоги в розмірі 808 000 грн. Компанії «Солтбер Пропериз Лімітед» грунтуються на договорі позики № 1\К від 01.12.2004 р. та додатковій угоді № 1 до Договору позики. Грошові зобов'язання підтверджені копіями банківських виписок. За наслідками розгляду поданої кредитором заяви, грошові вимоги включені повністю до реєстру вимог кредиторів.

Заявлені грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Дімсон груп» в розмірі 1 897 000 грн. грунтуються на Договорі № 1-фд поворотної фінансової допомоги від р., Додатковій угоді до договору № 1-фд поворотної фінансової допомоги від р., Договорі зворотної фінансової допомоги № 2-фд від 05.05.2008 р. За наслідками поданої до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство грошові вимоги ТОВ «Дімсон груп енерджайзер» включені повністю до реєстру вимог кредиторів.

отримано письмову відповідь ДПІ у Печерському районі м. Києва про відсутність у ТОВ «Роги і Копита» заборгованості перед бюджетом по податках та зборах (Лист № 30/В/24- 212 від 17.04.2009 р.).
отримано письмову відповідь ДПІ у Печерському районі м. Києва щодо наявності у ТОВ «Роги і Копита» відкритого поточного рахунку в ЗАТ «Банк» у м. Києві (Лист № 37/В/24- 112 від 06.05.2009 р.).
отримано письмову відповідь від ЗАТ «Банк» про відсутність коштів на поточному рахунку ТОВ «Роги і Копита» (Лист № 2/04 від 07.05.2009 р.).
отримано письмову відповідь Комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» про відсутність у ТОВ «Роги і Копита» зареєстрованих на праві власності приміщень/будівель (Лист № 1 від 29.04.2009 р.)
отримано письмову відповідь Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва про відсутність в ТОВ «Роги і Копита» заборгованості щодо сплати загальнообов'язкових внесків до ПФ України.
отримано письмову відповідь УДАІ ГУМВС України в м. Києві про відсутність зареєстрованих за ТОВ «Роги і Копита» транспортних засобів.
отримано письмову відповідь від Київського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про відсутність в ТОВ «Роги і Копита» заборгованості щодо сплати загальнообов'язкових внесків до Фонду.
отримано Витяг з ЄДРПОУ з Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві, згідно якого встановлено, що ТОВ «Роги і Копита» не значиться засновником суб'єктів господарської діяльності.
отримано письмову відповідь Печерського районного центру зайнятості про відсутність в ТОВ «Роги і Копита» заборгованості щодо сплати загальнообов'язкових внесків до Центру.
отримано письмову відповідь від Головного управління земельних ресурсів КМДА про відсутність у власності ТОВ «Роги і Копита» земельних ділянок.
отримано письмову відповідь від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність у власності ТОВ «Роги і Копита» цінних паперів.
отримано письмову відповідь від інспекції головного державного реєстратора флоту України про відсутність у власності ТОВ «Бізнес-Центр «Перехрестя» водних транспортних засобів.
отримано письмову відповідь від інспекції державного технічного нагляду про відсутність в ТОВ «Роги і Копита» зареєстрованої тракторної, сільсько-господарської, дорожньо- будівельної та меліоративної техніки.
за наслідками надісланого письмового запиту до Печерського районного відділу фонду соц. страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Києві, жодних відомостей не отримано, письмової відповіді від останнього на адресу ліквідатора не надходило, грошові вимоги Фондом до банкрута не пред'являлися.
за наслідками проведеної інвентаризації встановлена відсутність у ТОВ «Роги і Копита» будь-якого майна, грошових коштів, нематеріальних активів, та грошових вимог до третіх осіб.

Ліквідатор
ТОВ «Роги і Копита»: Васютін В.В.

Одним із ключових документів, яким завершується банкрутна процедура і який є однією з підстав можливої ліквідації боржника або припинення провадження у справі про банкрутство є звіт ліквідатора. Цим документом підбиваються підсумки стадії ліквідації, ліквідатор звітує про проведені дії і пропонує за погодженням з комітетом кредиторів можливі подальші дії провадження. Відповідно до ст. 32 Закону, після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу: копії договорів купівлі-продажу та акти приймання — передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів. Господарський суд за наслідком розгляду звіту ліквідатора та заслуховування позицій інших учасників у справі може відмовити у затвердженні цього звіту у випадках, якщо ліквідатор не виявив всіх майнових активів боржника та/або не реалізував усі наявні майнові активи ліквідаційної маси, необхідні для повного задоволення кредиторів. Наслідком відмови у затвердженні звіту є призначення нового ліквідатора боржника.

У випадку затвердження звіту ліквідатора і відсутності майна банкрута, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію боржника. І навпаки, якщо майна боржника достатньо для продовження господарської діяльності, вимоги кредиторів погашені або розстрочені на умовах мирової угоди суд виносить ухвалу про припинення провадження.