Позовна заява про стягнення заборгованості, 3 % річних та інфляційних збитків

09 березня 2011

 

Позивач:

 

 

Відповідач-1:

 

Відповідач-2:

 

Ціна позову:

До Господарського суду м. Києва
01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-6

Товариство з обмеженою відповідальніс­тю
«Роги і Копита»
Код ЄДРПОУ 11111111 Місцезнаходження: 11111,
м. Київ, пр.-т Ле­ся Курбача, буд. 111-Б, кв. 2

Суб'єкт підприємницької дільності фізична особа-підприємець Іванов Іван Іванович
Місцезнаходження: 22222, м. Рава-Роська, Відповідач-2 вул. Горького, 452-А ІПН: 1111111111
Товариств з обмеженою відповідальністю «ЮБіСіДі»
Код ЄДРПОУ 22222222 55555,
м. Київ, вул. Котельникова, 67, кв.

167 294,79грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення заборгованості, 3 % річних та інфляційних збитків

  1. Щодо обставин справи.

31.01.2008 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Роги і Копита» (далі — «Позивач») та суб'єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем Івано­вим І. І. (далі — «Відповідач-1») уклали договір купівлі-продажу бетонного заводу Н2835 (далі — «Договір»), Загальна сума за Договором становить 430 000 грн.
15.05.2008 р. Відповідачем-1 було отримано товар у відповідності до умов Договору за видатковою накладною.
Відповідачем-1 були здійснені наступні платежі за Договором:
06.02.2008 р. — 40 000 грн. як попередня оплата;
18.04.2008 р. — 60 000 грн. як попередня оплата;
24.12.2008 р. — 100 000 грн. оплати;
13.04.2009р. — 60 000 грн. оплати;
24.06.2009 р. — 70 000 грн. оплати.
Таким чином, загальний розмір оплати Відповідачем-1 за Договором було здійснено на суму 330 000 грн.

    1. Щодо порушення Відповідачем-1 умов договору.

У відповідності до пп. 3.2. п. 3 Договору оплата здійснюється поетапно: передплата 100 000 грн., решта суми за Договором у розмірі 330 000 грн. — на протязі 30-ти календар­них днів з дня фактичної поставки товару.
Як вже було означено вище, Відповідачем-1 було отримано товар 15.05.2008 р., отже, здійснити оплату у розмірі 330 000 грн. він мав до 14.06.2008 р. включно. Проте, як вбача­ється з банківських виписок по рахунку Позивача, Відповідачем-1 було допущено неналеж­не виконання умов договору, що виражається у:
Перерахунку коштів за Договором не у належні строки;
Оплаті за Договором не у повному обсязі.
В той же час, ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України (далі — «ЦК») встановлено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає вико­нанню у цей строк (термін).
Ч.1 ст.610 ЦК зазначено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або вико­нання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Також, ч.3 ст.692 ЦК передбачає: у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими ко­штами.
Зважаючи, що строк виконання Відповідачем-1 своїх зобов'язань по Договору в частині вчасності оплати, а також повноти, було порушено, Позивач заявляє свої вимоги щодо стяг­нення неоплаченої суми боргу у розмірі 100 000 грн., а також стягнення інфляційний збит­ків та 3 % річних за неналежне виконання.

    1. Щодо стягнення 3 % річних за неналежне виконання.

Для обчислення 3 % за неналежне виконання умов Договору Відповідачем-1, потрібно розглянути відповідні періоди:
Період 1: з 15.06.2008 р. по 24.12.2008 р. Сума боргу складає 330 000 грн. Отже, 3 % рі­чних за цей період становлять: 330 000 грн. х 3 : 100 х 193 : 365 = 5 234,79 грн.
Період 2: з 25.12.2008 р. по 13.04.2009 р. Сума боргу складає 230 000 грн. Отже, 3 % рі­чних за цей період становлять: 230 00 грн. х 3 : 100 х 110 :365 = 2 079,45 грн.
Період 3: з 14.04.2009 р. по 25.06.2009 р. Сума боргу складає 170 000 грн. Отже, 3 % рі­чних за цей період становлять: 170 000 грн. х 3 : 100 х 73 : 365 = 600 грн.
Період 4: з 25.06.2009 р. по 09.03.2011 р. Сума боргу складає 100 000 грн. Отже, 3 % рі­чних за цей період становлять: 100 000 грн. х 3 : 100 х 623 : 365 = 5 120,55 грн.
Таким чином, загальна сума 3 % за неналежно виконаним зобов'язанням стано­вить: 5 234,79 грн. + 2 079,45 грн. + 600 грн. + 5 1209,55 грн. = 13 034,79 грн.

    1. Щодо стягнення інфляційних збитків.

Для обчислення інфляційних збитків за неналежне виконання умов Договору Відповіда­чем-1, потрібно розглянути відповідні періоди:
Період 1: з 15.06.2008 р. по 24.12.2008 р. Сума боргу складає 330 000 грн. Отже, інфля­ційні збитки за цей період становлять: (330 000 грн. х 1,068 (індекс інфляції за період) — 330 000 грн. = 22 440 грн.
Період 2: з 25.12.2008 р. по 13.04.2009 р. Сума боргу складає 230 000 грн. Отже, інфля­ційні збитки за цей період становлять: (230 000 грн. х 1,059 (індекс інфляції за період) — 230 000 грн. = 13 570 грн.
Період 3: з 14.04.2009 р. по 25.06.2009 р. Сума боргу складає 170 000 грн. Отже, інфля­ційні збитки за цей період становлять: (170 000 грн. х 1,025 (індекс інфляції за період) — 170 000 грн. = 4 250 грн.
Період 4: з 25.06.2009 р. по 09.03.2011 р. Сума боргу складає 100 000 грн. Отже, інфля­ційні збитки за цей період становлять: 100 000 грн. х 1,140 індекс інфляції за період) — 100 000 грн. = 14 000 грн.
Таким чином, загальна сума інфляційний збитків за неналежно виконаним зо­бов'язанням становить:
22 440 грн. + 13 570 грн. + 4 250 грн. + 14 000 грн. = 54 260 грн.

    1. Щодо підсудності даного позову.

З метою належного виконання умов Договору Відповідачем-1, між Позивачем та Товарист­вом з обмеженою відповідальністю «ЮБіСіДі» (далі — «Відповідач-2») було укладено договір надання послуг та встановлення поруки від 10.10.2010 р. (далі — «Договір поруки»).
Так, у відповідності до п. 1.3. Договору поруки, Відповідач-1 та Відповідач-2 несуть солідарну відповідальність в розмірі поручительства, визначеному у п. 1.4. Договору Поруки.
В той же час, п. 1.4. Договору поруки визначено, що Відповідач-2 поручається перед Позивачем за виконання зобов'язання Відповідачем-1 у розмірі 5 000 грн.
Таким чином, зважаючи, що абз. 3 ст.15 ГПК встановлюється право Позивача на подання позову за місцезнаходженням одного з відповідачів, враховуючи, що Відпові­дач-2 несе солідарну відповідальність поряд з Відповідачем-1, Позивач користується своїм процесуальним правом та обирає господарський суд для розгляду спору за міс­цезнаходженням Відповідача-2, тобто, господарський суд м. Києва.
На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 1, 15, 54 ГПК України, -

ПРОШУ:
Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи Демчини Романа Івановича, ІПН: 1111111111: 95 000 грн. основного боргу; 13 034, 79 грн. як 3 % річних; 54 260 грн. інфляційних збитків.
Солідарно стягнути з з суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи Демчи­ни Романа Івановича, ІПН: 1111111111 та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮБіСіДі» 5 000 грн.
Документи, що додаються:
Докази направлення позовної заяви з додатками Відповідачу-1 та Відповідачу-2;
Оригінал банківської квитанції, що підтверджує оплату судового збору 1700 грн.;
Завірена копія договору №01/19 купівлі-продажу бетонного заводу від 30.01.2008 р.;
Завірена копія видаткової накладної № РН-0000082 від 15.05.2008 р;
Завірена копія довіреності НБЕ №697122 від 07.05.2008 р.
Завірена копія    банківської          виписки                за            особовим             рахунком             26006101036403 за 07/02/2008;
Завірена копія    банківської          виписки                за            особовим             рахунком 26006101036403 за 21/04/2008;
Завірена копія    банківської          виписки                за            особовим             рахунком 26006101036403 за 25/12/2008;
Завірена копія    банківської          виписки                за            особовим             рахунком 26006101036403 за 14/04/2009;
Завірена копія    банківської          виписки                за            особовим             рахунком 26006101036403 за 25/06/2009;
Завірена копія договору про надання послуг та встановлення поруки від 10.10.2010 р.
Завірена копія довіреності.

Від імені та в інтересах
ТОВ «Роги і Копита»
Петров П. П.